Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Działanie „Współpraca” w PROW na lata 2014-2020

sir logomix

Działanie „Współpraca” wdrażane będzie w naszym kraju po raz pierwszy. Wsparcie dotyczyć będzie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów. W założeniach celem takiego projektu powinno być rozwiązanie praktycznego problemu poprzez opracowanie nowych rozwiązań w zakresie produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Innowacja musi dotyczyć produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL).

Grupa operacyjna może być stworzona przez co najmniej dwa różne podmioty należące do następujących  kategorii:

 1. rolnicy,
 2. posiadacze lasów niebędący rolnikami,
 3. naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie,
 4. przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego.

Forma organizacyjna grupy operacyjnej powinna umożliwić zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań a role poszczególnych partnerów i ich odpowiedzialność powinny być jasno określone w umowie.

Pomoc dla grupy przyznawana będzie w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, które obejmują:

 1. Koszty ogólne operacji w tym  koszty opracowania kosztorysów, planu operacyjnego grupy operacyjnej, planu biznesowego operacji, analiz wykonalności i innych dokumentów związanych z przygotowaniem operacji.
 2. Koszty bieżące w tym  koszty upowszechnienia wyników realizacji operacji, aktywizacja potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz innowacji w celu osiągnięcia wykonalności projektu (działania informacyjne, pozyskiwanie partnerów projektu), koszty funkcjonowania grupy operacyjnej.
 3. Koszty badań bezpośrednio związanych z przedmiotem operacji.
 4. Koszty bezpośrednie związane z realizacją planu biznesowego grupy operacyjnej (w tym między innymi budowa, modernizacja obiektów, zakup maszyn, urządzeń a także patentów  i licencji).

W przypadku kosztów bezpośrednich i kosztów badań limit przyznanej pomocy wynosi  łącznie 10 000 000 zł natomiast koszty ogólne i bieżące nie mogą przekroczyć 2 000 000 zł. Maksymalna pomoc wynosi więc 12 000 000 zł na jednego beneficjenta w okresie programowania.

Refundacji podlegają koszty w wysokości do:

 • 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami ogólnymi i bieżącymi,
 • 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji,
 • 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Należy pamiętać, że działanie „Współpraca” nie służy wspieraniu działalności badawczej. Wydatki związane z badaniami będą uwzględniane jedynie w przypadku badań niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania i nie mogą być pozycją dominującą kosztów operacji.

Całkowita kwota środków publicznych przeznaczonych na działanie wynosi 57 999 730 euro. Podmiotem wdrażającym działanie jest  Agencja Rynku Rolnego i tam składane będą wnioski (Centrala ARR).

Przy ocenie wniosków przez zespół ekspercki wyżej punktowane będą między innymi operacje:

 1. posiadające odpowiedni dla osiągnięcia celu skład grupy operacyjnej (w tym kwalifikacje uczestników grupy),
 2. wdrażające innowacje o charakterze autorskim i unikatowym a niepowielające istniejące rozwiązania,
 3. dla których cel działania jest uzasadniony dodatkowymi wynikami badań,
 4. realne pod względem technicznym i finansowym,
 5. o krótszym czasie realizacji,
 6. których wyniki będą istotne dla jak najszerszego grona odbiorców,
 7. o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym a nie tylko lokalnym,
 8. istotne dla ochrony środowiska naturalnego i sprzyjające łagodzeniu zmian klimatu.

Według informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomienie działania nastąpi w listopadzie 2016 roku.

Informację opracowano na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

dn. 29.03.2016 r.