Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Możliwości wsparcia dla grup producentów z Małopolski

13 grudnia 2019 r. zakończył się drugi w tym roku nabór wniosków dla nowych grup producentów o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW na lata 2014–2020

W Małopolsce nie było nowych grup uznanych od dnia 22 grudnia 2018 r., co było warunkiem zgłoszenia i dlatego w naborze nie mogły wziąć udziału małopolskie grupy producentów i organizacje producentów.

Łącznie od 2016 roku było sześć naborów. Z Małopolski w 2016 roku wnioski o wsparcie złożyły dwie grupy, którym nie przyznano pomocy. W naborach w 2017, 2018, 2019 r. nie było zgłoszeń z Małopolski. W rejestrze grup producentów rolnych prowadzonym przez OR ARiMR w Krakowie na dzień 25 listopada 2019 r. zarejestrowanych jest 14 czynnych grup z Małopolski. 13 z nich w 2017 roku otrzymało zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez grupę producentów rolnych warunków uznania. Ostatnia grupa otrzymała zgodę, aby do połowy stycznia 2020 r. uzupełnić swój wniosek o uznanie.

Warto starać się o uznanie grupy, a następnie składać wnioski o pomoc w kolejnych naborach. Przy pozytywnej decyzji limit pomocy sięga łącznie 500 000 euro i wynosi 100 000 euro w każdym z pięcioletnich okresów pomocy. W pierwszym roku działalności grupa producentów może także złożyć wniosek do OR ARiMR o tzw. „wyprzedzające finansowanie” w wysokości nieprzekraczającej 50 000 zł.

Członkostwo w uznanej grupie producentów rolnych daje wiele innych korzyści:

 1. Wobec rosnącej koncentracji po stronie popytu, tworzenia wielkich sieci handlowych oraz umiędzynarodowienia przemysłu przetwórczego, dostęp do rynku oraz uzyskanie cen rynkowych zapewniających opłacalność produkcji są trudne do realizacji dla pojedynczych producentów o niewielkiej skali produkcji i możliwości ekspansji rynkowej. Dlatego szansą na stabilizację rynku oraz zwiększenie dochodowości produkcji rolnej jest zrzeszanie się rolników w grupy producentów. Wspólne działania producentów wzmacniają bowiem ich pozycję w łańcuchu rolno-spożywczym oraz sprzyjają zwiększeniu ich udziału w wartości dodanej.
 2. Rolnicy zrzeszeni w grupie mają możliwość sprzedaży swoich produktów w ramach dużych, jednorodnych partii towaru (pod względem odmiany, jakości, sposobu produkcji i przygotowania do handlu), wymaganych przez skonsolidowanych odbiorców, co jest trudne w przypadku pojedynczego rolnika. Producenci, łącząc swoje kapitały w grupie producentów, mogą wspólnie inwestować i razem zakupić potrzebną infrastrukturę, m.in. obiekty do przechowywania czy przygotowywania produktów rolnych do handlu. W grupie można obniżyć koszty produkcji poprzez wspólne zakupy środków obrotowych do produkcji po niższych cenach. Istotne jest wykorzystanie tzw. efektu skali, tj. obniżenie jednostkowych kosztów produkcji poprzez wspólne użytkowanie infrastruktury przez członków grupy.
 3. Dzięki przynależności do grupy producentów można nawiązywać za jej pośrednictwem trwałe powiązania handlowe z dużymi odbiorcami, a tym samym stabilizować ceny i dochody z produkcji. Można podnosić jakość produktów poprzez dostarczanie przez grupę odpowiednich zaleceń produkcyjnych czy organizowanie doradztwa. Grupy mają możliwość organizowania kampanii reklamowych i promocyjnych wpływających na kreowanie marki produktów i zwiększenie ich wartości handlowej. Grupy mogą występować o pomoc finansową.

Natomiast istniejące grupy producentów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy z KOWR w ramach poddziałania 3.2 na „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014–2020. Wnioski można składać od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. bezpośrednio w Centrali KOWR, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, Kancelaria Ogólna, poziom 1, pok. 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. To drugi nabór wniosków o takie wsparcie, poprzedni został zorganizowany pod koniec 2016 r.

Nabór dotyczy:

 • unijnych systemów jakości:

- gwarantowanych tradycyjnych specjalności

- chronionych nazw pochodzenia

- chronionych nazw geograficznych

- rolnictwa ekologicznego

- ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

- ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina

- ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich

 • krajowych systemów jakości:

- „Jakość Tradycja”

- „Quality Meat Program”

- „Quality Assurance for Food Products” - „tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”

- „Quality Assurance for Food Products” - „kulinarne mięso wieprzowe”

- “Quality Assurance for Food Products” - „wędliny”

Celem wsparcia jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Celem szczegółowym jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu (refundacja).

Wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizację operacji nie może przekroczyć kwoty 2 500 000 zł. Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji (n.p. 2 500 000 zł x 70% = 1 750 000 zł), poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, do dnia zakończenia realizacji operacji określonego  w tej umowie. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Dyrektora Generalnego KOWR na podstawie sumy uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. Efektywność zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie liczby kanałów przekazu
 2. Brak uzyskania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oraz przez jego członków wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW na lata 2007–2013
 3. Czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa się wyłącznie z producentów produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów jakości wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym do poddziałania

Ważne: w trakcie realizacji PROW 2014–2020 jednemu beneficjentowi pomoc może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy.

 

Beneficjentem działania jest grupa producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie KOWR: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentów-na-rynku-wewnetrznym

Ewentualne pytania można kierować: poddzialanie3 [dot] 2atkowr [dot] gov [dot] pl

Marek Rowecki, dn. 14.12.2019 r.

źródła: ARiMR, KOWR