Menu główne
14 maja 2018

Turniej o tytuł Chłopa Roku 2018

Na gościnnej ziemi racławickiej po raz XXIV odbył się turniej o tytuł Chłopa Roku 2018. Pod pomnikiem Bartosza Głowackiego, jak co roku na błoniach wsi Janowiczki bawiono się i świętowano. Konkursowe potyczki kandydatów do tytułu Chłopa Roku oraz zlot Wojciechów i Bartoszów corocznie gromadzą na słynnych racławickich polach wielu widzów. Impreza cieszy się dużą popularnością. Stała się ogólnopolską uroczystością i na trwałe wpisała się w kalendarz świąt gminy Racławice. Gospodarzem i organizatorem festynu był wójt gminy Racławice Adam Samborski oraz instytucje współpracujące: Izby Rolnicze, Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, starosta miechowski, Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju Racławic, Patronat Honorowy nad imprezą objął Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucje związane z rolnictwem. Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach reprezentował Zastępca Dyrektora Pan Dominik Pasek.

Jak co roku, podczas festynu swoje stoiska miały instytucje pracujące na rzecz rolnictwa w tym Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach, obsługiwane przez pracowników biura terenowego w Miechowie. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników oraz przybyłych gości.

Organizatorom spotkania przyświecają szczytne cele takie jak: integrowanie społeczeństwa naszego kraju,  upowszechnianie szacunku dla kultury i tradycji, promocja regionów poprzez udział producentów i wystawców związanych z rolnictwem i nie tylko ,jak również promocja zdrowej żywności i zdrowego stylu życia oraz promocja wsi i gminy Racławice jako miejsca wsławionego aktem chłopskiego patriotyzmu w bitwie z dnia 4 kwietnia 1794 r., o czym mówił wójt gminy Racławice  Adam Samborski.

W tegorocznej edycji wyborów Chłopa Roku spotkało się pięciu  gospodarzy. Najmłodszym uczestnikiem był przedstawiciel województwa świętokrzyskiego Przemysław Szota zgłoszony przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą. Jak co roku wybierano chłopa z krwi i kości, mądrego silnego, do tańca, do pola, do konia i robótek ręcznych. W ten sposób określali cechy prawdziwego chłopa sami kandydaci do zaszczytnego tytułu. W konkursie trzeba było się wykazać siłą wiedzą i różnymi umiejętnościami w tym wokalnymi i tanecznymi. Każdy z kandydatów prezentował się z jak najlepszej strony. Uczestnicy konkursu musieli zaprezentować się w stroju regionalnym, śpiewać, tańczyć, wykazać się wiedzą nt. zachowania bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, a także siłą, sprawnością i umiejętnością grupowego współdziałania w konkurencji polegającej na przenoszeniu balotów ze słomy.

Po wielu zmaganiach, tytuł Chłopa Roku 2018 jury – złożone tym razem z kobiet, przyznało Przemysławowi Szocie z woj. świętokrzyskiego. Drugie miejsce zajął Stanisław Budzeń z województwa łódzkiego, a trzecie Szymon Płusa. W przypadku dwóch najlepszych uczestników konkursu, o sukcesie zadecydowało wieloletnie obycie ze sceną.

Zwycięscy otrzymali liczne nagrody o organizatorów i sponsorów, zostali uhonorowani pucharami i dyplomami. Nagrodę ufundowaną przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach otrzymał za zdobycie drugiego miejsca Stanisław Budzeń. Ogłoszenie wyników zakończyło część festynu  dotyczącą konkursu. Następnie zgodnie z planem odbyły się kolejne atrakcje imprezy.