Menu główne
07 lutego 2018

Małopolscy pszczelarze na konferencji w Karniowicach

Pełna sala uczestników

Ponad 300 pszczelarzy zgromadziła XXII Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach, która odbyła się w dniu 3 lutego 2018 r., w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach. Organizatorami konferencji byli Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie oraz Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ.

Konferencje pszczelarskie organizowane są w Karniowicach co roku. Od przeszło 20 lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim pszczelarzy, ale także sympatyków pszczelarstwa. Świadczy o tym liczba uczestników, jaka co roku towarzyszy temu wydarzeniu.

Tematyka tegorocznej konferencji była dostosowana do aktualnych wyzwań, na jakie musi odpowiedzieć współczesne pszczelarstwo. Uwzględniała ona także specyficzne warunki, w jakich gospodarkę pasieczną prowadzi się w Małopolsce.

Analizę stanu małopolskiego pszczelarstwa i produkcji w pasiekach przedstawił dr inż. Wojciech Górecki. W porównaniu do średniej krajowej, małopolscy pszczelarze są znacznie liczniejsi, jednak gospodarują w małych pasiekach. Średnia ich wielkość to zaledwie 17 rodzin pszczelich. Uzyskują natomiast jedne z najlepszych wyników w kraju pod względem ilości pozyskiwanego miodu, Średnio na ul przypada 20,1 kg miodu, a ze wszystkich rodzin pszczelich uzyskują łącznie ponad 2 tysiące ton, co daje im trzecie miejsce w kraju.

Bardzo ciekawy wykład na temat problemu wilgoci w ulach i sposobów radzenia sobie z nią poprzez właściwą wentylację przedstawił mgr inż. Jan Ślósarz - emerytowany pracownik - specjalista MODR w Karniowicach i pszczelarz praktyk, prowadzący przez szereg lat pasiekę doświadczalną Małopolskiego Ośrodka.

Do największych wyzwań pszczelarzy, jakim muszą stawić czoło, aby pszczoły przetrwały, należy zagadnienie wymierania pszczół. Jest ono związane zarówno z rozprzestrzenianiem się chorób tych owadów oraz presji na środowisko przyrodnicze, powodujące zanik różnorodności biologicznej, a także chemizacja powodująca ich groźne zatrucia. Zagadnienia te omówił dr inż. Wiesław Londzin z Instytutu Przemysłu Organicznego w Pszczynie, wskazując, jakich reguł należy przestrzegać, aby uniknąć zagrożeń dla pszczół.

Jakość pokarmów, jakie podaje się pszczołom, sposób i terminy podkarmiania, a także przestrzeganie zasad przechowywania pokarmu oraz higieny w gospodarce pasiecznej są nieodzowne dla prawidłowego rozwoju rodzin pszczelich. Zagadnienia te były omówione przez dr hab. inż. Grzegorza Borsuka prof. nadzw., Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Właściwa współpraca pszczelarzy i rolników zajmujących się produkcja roślinną to koleje zagadnienie poruszane na konferencji. Doktor hab. inż. Wojciech Szewczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie szeroko omówił niezwykle ważne zagadnienie właściwego doboru pożytkowych roślin, uprawnych w zależności od ich cech biologicznych, warunków siedliskowych i możliwości dopasowania ich do celów gospodarczych realizowanych przez rolnictwo. Jest to istotne dla pszczelarstwa, z uwagi na zapewnienie pszczołom obfitych pożytków w całym sezonie wegetacyjnym. Rolnictwo uprawowe i pszczelarstwo muszą tu ściśle współpracować, odnosząc wzajemne korzyści.

Podczas konferencji były także inne wystąpienia m.in. przedstawiciela Lasów Państwowych, który zaprosił pszczelarzy do korzystania z zasobów poużytkowych, jakich dostarczają rośliny leśne. Leśnicy, dzięki temu, odnoszą nieocenione korzyści związane z zapylaniem roślin przez pszczoły. W lasach mogą przetrwać właściwe, różnorodne pod względem biologicznym ekosystemy, co sprzyja rozwojowi zdrowych  drzewostanów.

Na koniec corocznego spotkania pszczelarzy w Karniowicach nie mogło zabraknąć dyskusji uczestników oraz pytań do wykładowców, co jest wieloletnią tradycją konferencji w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Dlatego cieszą się one takim zainteresowaniem i są jednym z najważniejszych wydarzeń dla pszczelarzy z naszego regionu.

 Konferencji towarzyszyły stoiska firm związanych z pszczelarstwem.