O O鈔odku

Powiatowe Zespo造 Doradztwa Rolniczego

Terytorialny zasi璕 dzia豉lno軼i Ma這polskiego O鈔odka Doradztwa Rolniczego obejmuje obszar ca貫go województwa ma這polskiego. Efektywne funkcjonowanie O鈔odka opiera si na dzia豉lno軼i 軼i郵e wspó逍racuj帷ych ze sob 17-tu Powiatowych Zespoów Doradztwa Rolniczego. Ich siedziby mieszcz si w Bochni, Brzesku, D帳rowie Tarnowskiej, Gorlicach, Karniowicach (powiat Kraków), Limanowej, Miechowie, My郵enicach, Nowym S帷zu, Nowym Targu, Olkuszu, O鈍i璚imiu, Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Wieliczce i Tarnowie. Powiatowe Zespo造 Doradztwa Rolniczego to podstawowe terenowe komórki organizacyjne Ma這polskiego O鈔odka Doradztwa Rolniczego. Zakres wykonywanych przez Powiatowe Zespo造 Doradztwa Rolniczego zada uwzgl璠nia specyfik i aktualne potrzeby danego regionu oraz jest zgodny ze strategi rozwoju województwa.

 

Powiatowe Zespo造 Doradztwa Rolniczego:

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Bochni

Kierownik: Gra篡na Filip

ul. Partyzantów 2
32-700 Bochnia
tel./fax 14 612-44-73
email: bochnia@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Brzesku

Kierownik: Andrzej Gmi徠

ul. Okocimska 5
32-800 Brzesko
tel./fax 14 663-01-83
email: brzesko@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w D帳rowie Tarnowskiej

Kierownik: Anna Morawiec

ul. Berka Joselewicza 1
33-200 D帳rowa Tarnowska
tel./fax 14 642-28-19
email: dabrowatarnowska@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Gorlicach

Kierownik: Wincenty Kmak

ul. Biecka 9b
38-300 Gorlice
tel./fax 18 352-43-95
email: gorlice@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Krakowie z/s w Karniowicach

Kierownik: Stanis豉w Cyra

ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice
tel. 12 285-21-13, 12 285-21-14 wew. 290 lub 291
fax 12 285-11-07
email: krakow@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Limanowej

Kierownik: Leszek Le郾ik

ul. M. B. Bolesnej 18a
34-600 Limanowa
tel./fax 18 337-16-33
email: limanowa@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Miechowie

Kierownik: Henryk Huma

ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
tel./fax 41 383-27-02
email: miechow@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w My郵enicach

Kierownik: Gra篡na Pitala

ul. Jordana 4a
32-400 My郵enice
tel./fax 12 272-04-13
email: myslenice@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Nowym S帷zu

Kierownik: Jacek Ko豉t

ul. Kraszewskiego 44
33-300 Nowy S帷z
tel. 18 445-70-36
fax 18 445-72-76
email: nowysacz@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Nowym Targu

Kierownik: Józef Walkosz

ul. Nadwodnia 1
34-400 Nowy Targ
tel./fax 18 266-69-20
email: nowytarg@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Olkuszu

Kierownik: Adam Czarnecki

ul. Bylicy 1
32-300 Olkusz
tel. 32 643-29-89
email: olkusz@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w O鈍i璚imiu

Kierownik: Greta Wo這dkowicz

ul. Wyspia雟kiego 10
32-600 O鈍i璚im
tel./fax (033) 842-41-73
email: oswiecim@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Proszowicach

Kierownik: Marta Zastawnik

ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
tel./fax 12 386-13-29
email: proszowice@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej

Kierownik: Anna Biedrawa

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel./fax 33 874-23-10
email: suchabeskidzka@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Tarnowie

Kierownik: Eugeniusz Tadel

ul. Mostowa 14
33-100 Tarnów
tel. 14 674-30-79
fax 14 674-30-20
email: tarnow@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Wadowicach

Kierownik: Miros豉wa Antos

ul.Matki Boskiej Fatimskiej 3
34-100 Wadowice
tel/fax (33) 823-36-63
email: wadowice@modr.pl

 

Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Wieliczce

Kierownik: Henryk Michalski

ul. Limanowskiego 4/6
32-020 Wieliczka
tel. 12 278-22-95
email: wieliczka@modr.plDo zada Powiatowych Zespoów Doradztwa Rolniczego nale篡:

 

 1. planowanie zada doradczych z uwzgl璠nieniem lokalnych potrzeb 鈔odowiska oraz zgodnie z wytycznymi Dyrektora i jego zast瘼ców;
 2. inicjowanie i wspieranie dzia豉 maj帷ych na celu rozwój pozarolniczych form aktywno軼i gospodarczej na obszarach wiejskich;
 3. prowadzenie doradztwa oraz organizowanie doskonalenia zawodowego rolników i mieszka鎍ów obszarów wiejskich;
 4. inspirowanie rolników i mieszka鎍ów terenów wiejskich do samoorganizowania si w grupy producentów rolnych i inne prawnie dopuszczalne formy dzia豉lno軼i gospodarczej;
 5. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkole dla rolników i spo貫czno軼i wiejskiej obejmuj帷ych problematyk dostosowania ma這polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej, w tym wzajemnej zgodno軼i (cross - compliance);
 6. udzielanie pomocy instrukta穎wej rolnikom i innym mieszka鎍om obszarów wiejskich w zakresie sporz康zania dokumentacji niezb璠nej do uzyskania pomocy finansowanej ze 鈔odków pochodz帷ych z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie programów zwi您anych z finansowaniem rozwoju gospodarstw rolnych oraz wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich;
 7. wspó責zia豉nie z samorz康ami w programowaniu rozwoju rolnictwa i infrastruktury obszarów wiejskich;
 8. promowanie integrowanych i ekologicznych systemów gospodarowania i ochrony 鈔odowiska naturalnego oraz zasad bhp w rolnictwie;
 9. przygotowywanie ulotek i innych materiaów informacyjnych w zakresie rozwoju produkcji rolniczej oraz prowadzonej pracy informacyjno - doradczej;
 10. nadzór nad poligrafi O鈔odka (sprz皻, zaopatrzenie, pracownicy) oraz prawid這w i terminow realizacj zada przekazanych przez poszczególne komórki organizacyjne do wykonania przez poligrafi (dotyczy PZDR w Nowym S帷zu);
 11. nadzór nad dzia豉lno軼i Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Ro郵in i Stacji Diagnostycznej Opryskiwaczy (dotyczy PZDR w Tarnowie).