Szkolenia

Szkolenia

Wyjazdy studyjne dla zorganizowanych grup

Dział Metodyki Doradztwa Oświaty i Szkoleń organizuje wyjazdy studyjne dla zorganizowanych grup rolników, studentów i innych zainteresowanych osób do specjalistycznych gospodarstw rolnych z terenu województwa małopolskiego.

Proponujemy zwiedzanie gospodarstw specjalizujących się w:

  • produkcji trzody chlewnej,

  • chowie bydła mlecznego,

  • chowie owiec,

  • chowie zwierząt futerkowych,

  • uprawie zbóż i kukurydzy na ziarno i paszę,

  • produkcji kwiatów pod szkłem