Szkolenia

Szkolenia

Kurs z zakresu Integrowanej Produkcji

Uczestnik kursu otrzyma ugruntowaną wiedzę z zakresu integrowanej produkcji rolniczej, która obecnie stanowi podstawowy model gospodarowania, głównie w sadownictwie i warzywnictwie. Stosowanie integrowanej produkcji niesie za sobą korzyści ekonomiczne i ekologiczne jak również wpływa na poprawę warunków życia.

Cena kursu - 250 zł

Czas trwania kursu - 16 godzin

Wymagania dla uczestników kursu - w szkoleniu może wziąć udział każdy zainteresowany.