Szkolenia

Szkolenia

Kurs z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia gospodarki rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska (dobra kultura rolna, racjonalna gospodarka nawozami, bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, zachowanie cennych siedlisk i gatunków występujących na obszarach rolnych).

Udział w szkoleniu stanowi podstawę do zaliczenia celu pośredniego wskazanego w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego.

Cena kursu - 100 zł

Czas trwania kursu - 8 godzin

Wymagania dla uczestników kursu - w szkoleniu może wziąć udział każdy zainteresowany.