Szkolenia

Szkolenia

Kurs z zakresu rolnictwa ekologicznego

Uczestnicy kursu uzyskują aktualną wiedzę z zakresu rolnictwa ekologicznego (płodozmian, stosowanie nawozów, biologiczna ochrona roślin, utrzymanie zwierząt w gospodarstwie ekologicznym), a także informacje na temat możliwości skorzystania z dopłat (programy rolnośrodowiskowe).

Cena kursu - 200 zł

Czas trwania kursu - 12 godzin (2 dni)

Wymagania dla uczestników kursu - uczestnikami kursu mogą być producenci, przetwórcy i konsumenci żywności ekologicznej oraz wszyscy zainteresowani ekologią i ochroną środowiska na obszarach wiejskich.