Szkolenia

Szkolenia

Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Ukończenie kursu upoważnia do zakupu wszystkich środków wszystkich klas toksyczności dla użytkowników profesjonalnych oraz do wykonania zabiegów środkami ochrony roślin na plantacjach towarowych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 z późniejszymi zmianami.

 
Kurs kończy się egzaminem państwowym. Uzyskane uprawnienia są ważne przez okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

Cena kursu - 120 zł

Czas trwania kursu - 14 godzin (2 dni)

Wymagania dla uczestników kursu - ukończone 18 lat

Cena kursu uzupełniającego - 100 zł