Technologia

Technologia

Raport z badań prowadzonych przez IHAR-PIB w Jadwisinie we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego

Wyniki plonowania ziemniakow w 2016 roku: