Technologia

Technologia

Obowiązkowe badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Przypominamy, że w 2015 roku zaszły zmiany dotyczące wymagań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 18 grudnia 2013 r. (Dz. U., poz. 1742) „badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej poddaje się będący w użytkowaniu, następujący sprzęt naziemny:

- opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze,

- opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych,

- sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin inny niż określony powyżej montowany na pojazdach kolejowych, zwany „innym sprzętem kolejowym”

- sprzęt agrolotniczy.

Badania w celu potwierdzania sprawności technicznej przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, natomiast sprzętu agrolotniczego, co 5 lat.

Od lipca 2015 roku na mocy rozporządzenia MRiRW z 19 maja 2015 r. (Dz.U., poz. 829) badaniom sprawności technicznej poddawane muszą być również:

- urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe, zwane „zaprawiarkami do nasion”,

- instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, zwane „opryskiwaczami szklarniowymi”,

- samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

- sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

W przypadku nowo wprowadzonych urządzeń badanie przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat, a w przypadku pierwszego badania, przeprowadza się je nie później niż po upływie 5 lat od dnia nabycia urządzenia. Dowodem potwierdzającym sprawność techniczną nowo zakupionego sprzętu jest faktura jego zakupu.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego posiada stację kontroli sprzętu, która przeprowadza badania i wydaje zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną oraz znak kontrolny. Stacja znajduje się w Centrum Szkoleniowym Techniki Ochrony Roślin przy TZDR w Tarnowie.

W przypadku wykonywania zabiegów urządzeniami niesprawnym lub nieposiadającym atestu grozi nam kara grzywny.


Maciej Skubis, dn. 2.02.2016 r.