Technologia

Technologia

Rola postępu odmianowego i zarządzania odpornością odmian na choroby w integrowanej ochronie roślin

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej k/Poznania przekazał opracowanie przeglądowe nt. wykorzystania odmian w integrowanej ochronie roślin. Materiał ten ma charakter informacyjny i obejmuje swym zakresem problematykę aktualnej dostępnośc i najwartościowszych odmian do uprawy, a także możliwości bardziej efektywnego ich wykorzystania w uprawie oraz w integrowanej ochronie roślin, wkontekście zrównoważonej produkcji roślinnej.

POBIERZ opracowanie