Technologia

Technologia

Bezpieczny start ozimin

Ochrona roślin jest filarem do budowy zdrowych roślin poprzez ograniczenia w występowaniu różnych chorób, gnębiących uprawy od siewki po zbiór.
Z chwilą wyboru odpowiedniej zaprawy nasiennej rozpoczynamy proces ochrony roślin, przyczyniając się do zapobiegania porażenia materiału siewnego przez choroby grzybowe występujące w początkowym okresie rozwoju rośliny.
Stosowanie zapraw nasiennych wstrzymuje choroby podsuszkowe, pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, śniecie: cuchnącą i gładką zbóż. Młode siewki są bardzo podatne na czynniki chorobotwórcze (jakość gleby, zmianowanie, pogodę), a ich zdrowotność bezpośrednio wpływa na wielkość i jakość plonu. W terenach, gdzie nasilenie chorób jest duże, zaprawianie powoduje wzrost plonu o 2-4 dt z ha. Stosując kompleksowe zwalczanie chorób grzybowych, mamy możliwość uzyskania wysokich plonów zbóż.
Mając na uwadze opłacalność produkcji możemy dobrać do swojej uprawy takie zaprawy, które w znacznym stopniu podniosą efekt ich działania a tym samym przyczynią się do wzrostu plonu.

Zaprawy nasienne dla zbóż ozimych wg.minrol.gov.pl (etykiety) z 4.08.2015 (POBIERZ - kliknij tutaj)

Dorota Paczyńska, dn. 6.08.2015 r.