Technologia

Technologia

Charakterystyka odmian ziemniaka znajdujących się na LOZ w województwie małopolskim w roku 2015

Odmiany bardzo wczesne

DENAR (rok wpisania do KR – 1999  ; rok włączenia do LOZ – 2008)
Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, kształtnymi, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy,  podatna na porażenie zarazą ziemniaka.
Zalecana do uprawy w całym kraju.
            
LORD (rok wpisania do KR – 1999  ; rok włączenia do LOZ – 2008)    
Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, kształtnymi, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy, podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju.
        
ARIELLE (rok wpisania do KR – 2006; rok włączenia do LOZ – 2014)
Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie  konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym   smaku. Charakteryzuje się  bulwami  dużymi,  owalnymi o  regularnym  kształcie,  płytkich oczkach i  jasnożółtym  miąższu. Miąższ surowy i po ugotowaniu nie ciemnieje. Odmian plenna, o dużym udziale  frakcji handlowej w  plonie ogólnym. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór.  Odporna na mątwika  ziemniaczanego, podatna  na wirusa Y,  średnio  odporna na wirusa liściozwoju,  bardzo  podatna  na  porażenie  zarazą  ziemniaka. W  rejonach  dużego  zagrożenia  wirusami  wymaga
częstej wymiany sadzeniaków.

 MILEK (rok wpisania do KR – 2006  ; rok włączenia do LOZ – 2009)

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi,  kształtnymi, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy,  podatna na porażenie zarazą ziemniaka.
Zalecana do uprawy w całym kraju.
            
VIVIANA (rok wpisania do KR – 2010  ; rok włączenia do LOZ – 2011)
Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami dużymi, owalnymi, o regularnym kształcie, płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Daje duże plony zarówno w najwcześniejszym terminie zbioru (40 dni po wschodach), jak i po zakończeniu wegetacji, Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana o dużym udziale plonu handlowego w plonie ogólnym. Odporna na mątwika ziemniaczanego, podatna na wirusa Y, średnio odporna na wirusa liściozwoju, bardzo  podatna na porażenie zarazą ziemniaka.
W rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

Odmiany wczesne

BELLAROSA (rok wpisania do  KR – 2006  ; rok włączenia do LOZ – 2010)

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie ogólnym. Tworzy bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, bardzo kształtne, o płytkich oczkach. Skórka czerwona, miąższ żółty. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Zawartość skrobi w bulwach średnio 12 %. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Średnio odporna na wirusa Y oraz odporna na wirusa liściozwoju. Bardzo podatna na zarazę ziemniaka. Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju; w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.


OWACJA (rok wpisania do KR – 2006  ; rok włączenia do LOZ – 2008)

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, o płytkich oczkach i jasnożółtym  miąższu, który po ugotowaniu nie ciemnieje. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusa Y oraz liściozwoju; dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

VINETA (rok wpisania do KR – 1999  ; rok włączenia do LOZ– 2008)   
Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami dużymi, okrągłoowalnymi, bardzo kształtnymi o bardzo płytkich oczkach, żółtej skórce i żółtym miąższu. Odmiana dość plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y i liściozwoju, bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka.


Odmiany średniowczesne

SATINA (rok wpisania do KR – 2000  ; rok włączenia do LOZ – 2008)

Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o bardzo dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, bardzo kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju, podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

TAJFUN (rok wpisania do KR – 2004  ; rok włączenia do LOZ – 2009)
Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi  o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o dużym udziale frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju, a zwłaszcza do uprawy w rejonach o dużym zagrożeniu wirusami

TETYDA (rok wpisania do KR – 2008  ; rok włączenia do LOZ– wstępna rekomendacja 2012)
Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, o regularnym, okrągłoowalnym kształcie i płytkich oczkach. Odmiana o żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Zawartość skrobi ok. 12%. Odporna na mątwika ziemniaczanego. Obok zdolności plonotwórczych cechuje się również wysoką odpornością na wirus Y. Średnio odporna na wirus liściozwoju oraz porażenie zarazą ziemniaka.
Zalecana do uprawy w całym kraju.

CEKIN (rok wpisania do KR – 2004  ; rok włączenia do LOZ - 2013
Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym mączystym, rzadziej ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami dużymi, okrągłoowalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana plenna o bardzo dużym udziale frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, dość podatna na wirusy, oraz na porażenie zarazą ziemniaka. W rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.


JUREK (rok wpisania do KR – 2012; rok włączenia do LOZ 2014 – wstępna rekomendacja)
Odmiana jadalna średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu żółta. Plenność dobra, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Oporność na wirusa Y duża do bardzo dużej, liściozwoju średnia do dużej ; na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna na patotyp Ro 1 mątwika ziemniaczanego.


Odmiany średniopóźne i późne

JELLY (rok wpisania do KR – 2005  ; rok włączenia do LOZ – 2009)

Odmiana średniopóźna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y i średnio odporna na wirusa liściozwoju, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.


MONDEO (rok wpisania do KR - 2013 ; rok włączenia do LOZ – 2015)
Odmiana jadalna średniopóźna , w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dość  dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka żółta, miąższ kremowy. Plenność bardzo dobra, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y i liściozwoju oraz zarazę ziemniaka mała do średniej . Odmiana odporna na patotyp Ro 1 mątwika ziemniaczanego.