Technologia

Technologia

Charakterystyka odmian ziemniaka znajdujących się na LOZ w województwie małopolskim w roku 2014

Odmiany bardzo wczesne

 

DENAR (rok wpisania do KR – 1999  ; rok włączenia do LOZ – 2008)

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, kształtnymi, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy,  podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju.

          

LORD (rok wpisania do KR – 1999  ; rok włączenia do LOZ – 2008)  

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, kształtnymi, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy, podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju.

         

ARIELLE (rok wpisania do KR – 2006; rok włączenia do LOZ – 2014)

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie  konsumpcyjnym    ogólnoużytkowym, o dobrym   smaku. Charakteryzuje się  bulwami  dużymi,  owalnymi o  regularnym  kształcie,  płytkich oczkach i  jasnożółtym  miąższu. Miąższ surowy i po ugotowaniu nie ciemnieje. Odmian plenna, o dużym udziale  frakcji handlowej w  plonie ogólnym. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór.  Odporna na mątwika  ziemniaczanego, podatna  na wirusa Y,  średnio  odporna na wirusa liściozwoju,  bardzo  podatna  na  porażenie  zarazą  ziemniaka. W  rejonach  dużego  zagrożenia  wirusami  wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

MILEK (rok wpisania do KR – 2006  ; rok włączenia do LOZ – 2009)

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi,  kształtnymi, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy,  podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju.

          

VIVIANA (rok wpisania do KR – 2010  ; rok włączenia do LOZ – 2011)

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami dużymi, owalnymi, o regularnym kształcie, płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Daje duże plony zarówno w najwcześniejszym terminie zbioru (40 dni po wschodach), jak i po zakończeniu wegetacji, Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana o dużym udziale plonu handlowego w plonie ogólnym. Odporna na mątwika ziemniaczanego, podatna na wirusa Y, średnio odporna na wirusa liściozwoju, bardzo  podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

W rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.
Odmiany wczesne

 

BELLAROSA (rok wpisania do  KR – 2006  ; rok włączenia do LOZ – 2010)

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie ogólnym. Tworzy bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, bardzo kształtne, o płytkich oczkach. Skórka czerwona, miąższ żółty. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Zawartość skrobi w bulwach średnio 12 %. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Średnio odporna na wirusa Y oraz odporna na wirusa liściozwoju. Bardzo podatna na zarazę ziemniaka. Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju; w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

CYPRIAN (rok wpisania do KR – 2007  ; rok włączenia do LOZ 2010)

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Bulwy bardzo duże do dużych, okrągłoowalne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Plenność dobra do bardzo dobrej, udział frakcji handlowej w plonie duży. Zawartość skrobi w bulwach ok. 13 %. Odporna na mątwika ziemniaczanego; średnio odporna na wirusy Y i liściozwoju oraz na zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

OWACJA (rok wpisania do KR – 2006  ; rok włączenia do LOZ – 2008)

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, o płytkich oczkach i jasnożółtym  miąższu, który po ugotowaniu nie ciemnieje. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusa Y oraz liściozwoju; dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

 

VINETA (rok wpisania do KR – 1999  ; rok włączenia do LOZ– 2008) 

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami dużymi, okrągłoowalnymi, bardzo kształtnymi o bardzo płytkich oczkach, żółtej skórce i żółtym miąższu. Odmiana dość plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y i liściozwoju, bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka.
Odmiany średniowczesne

 

SATINA (rok wpisania do KR – 2000  ; rok włączenia do LOZ – 2008)

Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o bardzo dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, bardzo kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju, podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

TAJFUN (rok wpisania do KR – 2004  ; rok włączenia do LOZ – 2009)

Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi  o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o dużym udziale frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju, a zwłaszcza do uprawy w rejonach o dużym zagrożeniu wirusami

 

TETYDA (rok wpisania do KR – 2008  ; rok włączenia do LOZ– wstępna rekomendacja 2012)

Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, o regularnym, okrągłoowalnym kształcie i płytkich oczkach. Odmiana o żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Zawartość skrobi ok. 12%. Odporna na mątwika ziemniaczanego. Obok zdolności plonotwórczych cechuje się również wysoką odpornością na wirus Y. Średnio odporna na wirus liściozwoju oraz porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju.

 

CEKIN (rok wpisania do KR – 2004  ; rok włączenia do LOZ - 2013

Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym mączystym, rzadziej ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami dużymi, okrągłoowalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana plenna o bardzo dużym udziale frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, dość podatna na wirusy, oraz na porażenie zarazą ziemniaka. W rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

STASIA (rok wpisania do KR – 2010 ; rok włączenia do LOZ - 2013

Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłymi do okrągłoowalnych, kształtnymi o płytkich oczkach, żółtej skórce i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju, dość podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka.

 

JUREK ( rok wpisania do KR – 2012; rok włączenia do LOZ 2014 – wstępna rekomendacja)

Odmiana jadalna średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu żółta. Plenność dobra, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Oporność na wirusa Y duża do bardzo dużej, liściozwoju średnia do dużej ; na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna na patotyp Ro 1 mątwika ziemniaczanego.
  
Odmiany średniopóźne i późne

JELLY (rok wpisania do KR – 2005  ; rok włączenia do LOZ – 2009)

Odmiana średniopóźna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y i średnio odporna na wirusa liściozwoju, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.