Technologia

Technologia

Zasady prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18.12.2013

Zgodnie z przepisami art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin pierwsze badanie sprawności technicznej opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego lub sadowniczego powinno być przeprowadzone nie później iż po upływie 3 lat od dnia jego zakupu. Przepis ten został jednak uchylony przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Obecnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, pierwsze badanie sprawności technicznej wskazanego wyżej sprzętu powinno być wykonane nie później, niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Jednocześnie przepisy rozporządzenia nie przewidują odrębnego stosowania wskazanej wyżej normy w odniesieniu do opryskiwaczy, które zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2014 r. i po tej dacie. W związku z powyższym, także opryskiwacze zakupione przed dniem 1 stycznia 2014 r. powinny być poddane pierwszemu badaniu sprawności technicznej po upływie nie więcej niż 5 lat od daty ich nabycia.

 

źródło: www.minrol.gov.pl