Technologia

Technologia

Rolniku skorzystaj z bezpłatnego monitoringu warunków wilgotnościowych gleb

Instytut Technologiczno- Przyrodniczy  w ramach realizowanego  Programu Wieloletniego, którego głównym celem jest poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie, opracował „Pomiarowo-informatyczny system monitoringu warunków agrometeorologicznych i hydrologicznych w zlewniach rolniczych i ekosystemach rolniczych”.

Dzięki temu systemowi  użytkownik po wejściu na stronę www.agrometeo.itp.edu.pl lub Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego – www.itp.edu.pl, klikając w MONITORING AGROMETEO, może sprawdzić aktualny stan oraz prognozy 10- i 20 – dniowe warunków wilgotnościowych obszarów użytkowanych rolniczo.


Założeniem tego programu jest monitoring oraz prognoza przebiegu i skutków oraz ocena ryzyka wystąpienia deficytu  i nadmiaru płytkich wód podziemnych (glebowych i gruntowych) oraz wód powierzchniowych na obszarach wiejskich w wybranych reprezentatywnych ekosystemach rolniczych i zlewniach cieków wiejskich w zróżnicowanych regionach agroklimatycznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionów o niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych.

Dorota Paczyńska

Informacja przygotowana na podstawie pisma z Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego