Technologia

Technologia

Zalecenia pszczelarskie - grudzień

Grudzień to miesiąc, w którym nie wykonujemy żadnych prac pasiecznych. Lustrujemy tylko od czasu do czasu pasieczysko, bez niepotrzebnego niepokojenia pszczół. Sprawdzamy, czy nie spadły szybki zasłaniające wylotki, czy wiatr nie przewrócił uli, albo czy nie zostały one uszkodzone przez ptaki. Szczególnie niebezpieczne dla uli styropianowych są dzięcioły. Ich ataki nie są może zbyt częste, ale jeśli już nastąpią powodują całkowite rozbicie korpusów i zagładę rodziny. Podobnie rzecz ma się z drapieżnymi ssakami np. kunami.
Tegoroczna jesień jest wyjątkowo ciepła, słoneczna i sucha. Pszczoły latały praktycznie do połowy listopada. Nie jest to jednak jakaś sytuacja wyjątkowa, która pogarszałaby warunki zimowli. Niestety pojawiają się sygnały o zaobserwowanych spadkach rodzin właśnie w ostatnich miesiącach. Przyczyną może być wirus ostrego paraliżu pszczół, lub też Nosema ceranae, nowa jednostka chorobowa powodowana przez grzyba zawleczonego z Azji, a bardzo już w naszych pasiekach zadomowionego.
Na bieżąco uzupełniamy truciznę na myszy wykładaną w pasiece i pracowni. Jeśli mamy takie możliwości i umiejętności, w zaciszu warsztatu rozpoczynamy remonty uli i sprzętu, budowę nowych uli, albo też tworzenie „wynalazków”, z których słyną pszczelarze.
Zima to także okres intensywnych szkoleń pszczelarskich. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na doroczną XVI Konferencję Pszczelarską, która odbędzie się 27 stycznia 2012 w Karniowicach.
WZP organizuje kurs pszczelarski /120 godzinny/ przygotowujący do egzaminu na tytuł robotnika lub mistrza pszczelarskiego. Początek w lutym 2012.
W I kwartale 2012 r. odbędą się także powiatowe konferencje pszczelarskie, podczas których możliwy będzie zakupu węzy i sprzętu pszczelarskiego.
Kończąc cykl rocznych zaleceń pasiecznych życzę wszystkim Pszczelarzom i ich Rodzinom zdrowia i wszelkiej pomyślności w roku 2012.

Jan Ślósarz