Technologia

Technologia

Charakterystyka odmian zbóż znajdujących się na LZO w województwie małopolskim w roku 2010

Tworzenie List Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województw odbywa się na podstawie art.25 pkt.4 ustawy o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 r (Dz U. Nr 137, poz.1299 z późniejszymi zmianami)

Warunkiem utworzenia LZO w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO oraz opracowanie i opublikowanie ich wyników przez Stację Koordynującą Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe.

W lutym 2010 na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu PDO ustalono LZO dla Małopolski na rok 2010. Listy Zalecanych Odmian wskazują odmiany najbardziej przydatne do uprawy w warunkach klimatyczno- glebowych naszego województwa . Podstawą do ustalenia LZO była analiza wyników doświadczeń przeprowadzonych w ramach PDO w województwie małopolskim.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę odmian opracowaną przez COBORU na podstawie wieloletnich wyników doświadczeń przeprowadzonych na terenie całego kraju.

Wartość gospodarcza odmian wyznaczana jest przez wiele cech i właściwości z których do podstawowych należą wielkość i jakość plonu. W zakresie pozostałych cech ważną rolę odgrywa wartość technologiczna, mrozoodporność, zdrowotność, odporność na wyleganie i wiele innych cech.

LZO dają rolnikowi informacje o odmianach i umożliwiają dokonanie trafnego wyboru odmiany do uprawyPszenica ozima


BOOMER (rok wpisania do KR - 2006 ; rok włączenia do LZO - 2009)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność - mała. Odporność na rdzę brunatną - duża, na septoriozę liści - dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła - średnia, na mączniaka - dość mała, na fuzariozę kłosów - mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - mała, wyrównanie - dość słabe, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie - dość duża, liczba opadania - bardzo duża. Zawartość białka i glutenu - średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki - przeciętna, barwa mąki - żółta. Plenność - dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość mała.


FINEZJA (rok wpisania do KR - 2002 ; rok włączenia do LZO - 2010)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność - średnia. Odporność na septoriozę plew - dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i fuzariozę kłosów - średnia, na choroby podstawy źdźbła - dość mała, na mączniaka - mała do bardzo małej. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - przeciętny. Masa 1000 ziaren - dość mała, wyrównanie - średnie, gęstość w stanie zsypnym - duża. Odporność na porastanie w kłosie - dość duża, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka - duża, ilość glutenu - dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki - dość dobra, barwa mąki - jasnożółta. Plenność - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.


LEGENDA (rok wpisania do KR - 2005 ; rok włączenia do LZO - 2009)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność - dość duża. Odporność na mączniaka, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny są bardzo wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - średnia, wyrównanie - dość dobre, gęstość w stanie zsypnym - dość duża. Odporność na porastanie w kłosie - mała, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu - duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki - przeciętna. Plenność - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.


OSTKA STRZELECKA (rok wpisania do KR - 2006 ; rok włączenia do LZO - 2009)

Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Mrozoodporność - prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści i septoriozę plew - dość duża, na mączniaka, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na rdzę brunatną - dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - dość późny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - dość mała, wyrównanie - słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie - dość mała, liczba opadania - bardzo duża. Zawartość białka - duża do bardzo dużej, ilość glutenu - dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki - dość mała. Plenność - słaba do bardzo słabej. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.


TONACJA (rok wpisania do KR - 2001 ; rok włączenia do LZO - 2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność - dość duża. Odporność na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła - dość duża, na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści - średnia, na mączniaka - mała do bardzo małej. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - dość późny. Masa 1000 ziaren - duża, wyrównanie - dość dobre, gęstość w stanie zsypnym - dość duża. Odporność na porastanie w kłosie - przeciętna, liczba opadania - dość duża. Zawartość białka - dość duża, ilość glutenu - duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki - przeciętna. Plenność - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.


TURNIA (rok wpisania do KR - 2001 ; rok włączenia do LZO - 2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność - prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na rdzę brunatną i septoriozę liści - mała, na mączniaka - mała do bardzo małej. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - średni, dojrzewania - dość późny. Masa 1000 ziaren - duża, wyrównanie - dobre, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie - przeciętna, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka - średnia, ilość glutenu - dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki - dość dobra. Plenność - słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość duża.


WYDMA (rok wpisania do KR - 2005 ; rok włączenia do LZO - 2008)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność - prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na mączniaka i septoriozę liści - dość mała, na rdzę brunatną - mała. Rośliny są dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren - mała, wyrównanie - przeciętne, gęstość w stanie zsypnym - dość duża. Odporność na porastanie w kłosie - średnia, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu - dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki - przeciętna. Plenność - dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.


ANTHUS (rok wpisania do KR - 2006 ; rok włączenia do LZO - 2010)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność - mała do średniej. Odporność na fuzariozę kłosów - dużą, na mączniaka, septoriozę liści i plew - dość duża, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła - średnia, na brunatną plamistość liści - mała. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - dość mała, wyrównanie - słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie - przeciętna, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu - średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży. Wydajność ogólna mąki - przeciętna. Plenność - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość mała.


BATUTA (rok wpisania do KR - 2006 ; rok włączenia do LZO - 2010)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność - dość duża. Odporność na mączniaka, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew - przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym - przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie - średnia, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka - średnia, ilość glutenu - dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży. Wydajność ogólna mąki - średnia. Plenność - przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość mała.


BOGATKA (rok wpisania do KR - 2004 ; rok włączenia do LZO - 2007)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność - średnia. Odporność na mączniaka - dość duża, na pozostałe ważniejsze choroby - średnia. Rośliny są dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren - bardzo duża, wyrównanie - dobre, gęstość w stanie zsypnym - dość mała. Odporność na porastanie w kłosie - średnia, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka - dość duża, ilość glutenu - duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży wydajność ogólna mąki - dobra. Plenność - dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.


SATYNA (rok wpisania do KR -2004 ; rok włączenia do LZO - 2008)

Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność - dość duża. Odporność na mącznika - dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie - średnie, gęstość w stanie zsypnym - dość mała. Odporność na porastanie w kłosie - mała, liczba opadania - duża. Zawartość białka - średnia. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.Pszenica jara


BOMBONA (rok wpisania do KR - 2005 ; rok włączenia do LZO - 2007)

Odmiana elitarna (grupa E). Odporność na mączniaka i rdzę brunatną - dość duża, na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - średnia, gęstość w stanie zsypnym - dość mała. Mąka o żółtej barwie. Liczba opadania - bardzo duża, zawartość białka - bardzo duża, wskaźnik sedymentacji SDS - bardzo duży. Ilość glutenu - bardzo duża. Wydajność ogólna mąki - średnia. Plenność - dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - średnia.


HEWILLA (rok wpisania do KR - 2006 ; rok włączenia do LZO - 2009)

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na mączniaka i septoriozę liści - dość mała, na rdzę brunatną - mała. Rośliny są dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - dość wczesny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - duża, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Liczba opadania - bardzo duża, zawartość białka - średnia, wskaźnik sedymentacji SDS - bardzo duży. Ilość glutenu - duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki - dość duża. Plenność - dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - średnia.


MONSUN (rok wpisania do KR - 2004 ; rok włączenia do LZO - 2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na mączniaka - dość mała. Rośliny są niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - duża do bardzo dużej, gęstość w stanie zsypnym - mała. Liczba opadania - bardzo duża, zawartość białka - dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS - bardzo duży. Ilość glutenu - duża. Wydajność ogólna mąki - średnia. Plenność - dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - średnia.


NAWRA (rok wpisania do KR - 1999 ; rok włączenia do LZO - 2005)

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów - średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła - dość mała, na septoriozę liści -mała. Rośliny są niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - duża do bardzo dużej, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka - duża, wskaźnik sedymentacji SDS - bardzo duży. Ilość glutenu - duża. Wydajność ogólna mąki - średnia. Plenność przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża


PARABOLA (rok wpisania do KR - 2006 ; rok włączenia do LZO - 2008)

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę plew - dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - wczesny, dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren - bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Liczba opadania - duża do bardzo dużej, zawartość białka - duża, wskaźnik sedymentacji SDS - bardzo duży. Ilość glutenu - duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki - średnia. Plenność - dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - średnia


TYBALT (rok wpisania do KR - 2005 ; rok włączenia do LZO - 2007)

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka - duża, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów - dość duża, na septoriozę liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - późny, dojrzewania - dość późny. Masa 1000 ziaren - dość duża, gęstość w stanie zsypnym - mała do bardzo małej. Liczba opadania - duża do bardzo dużej, zawartość białka - dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS - duży do bardzo dużego. Ilość glutenu - duża. Plenność - bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - średnia.


TRAPPE (rok wpisania do KR - 2008 ; rok włączenia do LZO - 2010)

Odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści - dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - dość późny. Masa 1000 ziaren - mała do bardzo małej, gęstość w stanie zsypnym - bardzo duża. Liczba opadania - duża do bardzo dużej, zawartość białka - średnia, wskaźnik sedymentacji SDS - duży do bardzo dużego. Ilość glutenu - dość duża. Wydajność ogólna mąki - dość mała. Plenność - dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość mała.


BRYZA (rok wpisania do KR - 2003 ; rok włączenia do LZO - 2010)

Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Odporność na septoriozę plew - dość duża, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę liści - dość mała, na mączniaka - mała, na rdzę brunatną - mała do bardzo małej. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - średnia, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Liczba opadania - duża do bardzo dużej, zawartość białka - duża, wskaźnik sedymentacji SDS - bardzo duży. Ilość glutenu - bardzo duża. Wydajność ogólna mąki - dość mała. Plenność - przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość duża.Jęczmień jary


STRATUS (rok wpisania do KR - 1999 ; rok włączenia do LZO - 2005)

Odmiana o średniej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość - średnia, a na mączniaka i rynchosporiozę - dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - dość wczesny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - duża, wyrównanie ziarna - przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym - dość duża. Zawartość białka - przeciętna. Tolerancja na niskie pH gleby - średnia. Plenność - dość dobra.


ANTEK (rok wpisania do KR - 2001 ; rok włączenia do LZO - 2005)

Odporność na rdzę jęczmienia - dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę - średnia, na czarną plamistość - dość mała, a na mączniaka - bardzo mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren - duża, wyrównanie ziarna - dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka - średnie. Tolerancja na niskie pH gleby - średnia. Plenność przeciętna.


FRONTIER (rok wpisania do KR - 2006 ; rok włączenia do LZO - 2008)

Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia - dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia, a na mączniaka - dość mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - przeciętna, wyrównanie ziarna - dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym - mała. Zawartość białka - dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby - średnia. Plenność - dobra do bardzo dobrej.


NAGRADOWICKI (rok wpisania do KR - 2006 ; rok włączenia do LZO - 2009)

Odporność na mączniaka - duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość - dość duża, a na rdzę jęczmienia - średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - mała, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym - średnie. Zawartość białka - dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby - średnia. Plenność - przeciętna.


RUBINEK (rok wpisania do KR - 2007 ; rok włączenia do LZO - 2009)

Odporność na mączniaka - duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia, a na rdzę jęczmienia - mała. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - wczesny, dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren - duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna - dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym - przeciętna. Zawartość białka - dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby - średnia. Plenność - dość dobra.OWIES


ARAB (rok wpisania do KR - 2004 ; rok włączenia do LZO - 2007)

Odmiana żółtoziarnista. Odporność na helmintosporiozę i septoriozę liści - dość duża, na mączniaka- przeciętna, na rdzę wieńcową - dość mała, na rdzę źdźbłową - mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość późny. Ziarno o dużym udziale łuski, dość dużej masie 1000 ziaren, średniej gęstości w stanie zsypnym, dość dobrym wyrównaniu oraz średniej zawartości białka i małej tłuszczu. Plon ziarna z łuską i bez łuski - przeciętny.


KONESER (rok wpisania do KR - 2007 ; rok włączenia do LZO - 2009)

Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową i rdzę źdźbłową - duża, na mączniaka, helmintosporiozę i septoriozę liści - dość duża. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania - późny. Ziarno o bardzo małym udziale łuski, małej do bardzo małej masie 1000 ziaren, małej gęstości w stanie zsypnym, bardzo słabym wyrównaniu oraz małej zawartości białka i dość małej tłuszczu. Plon ziarna z łuską - średni, bez łuski - dość duży.


KREZUS (rok wpisania do KR - 2005 ; rok włączenia do LZO - 2007)

Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową - dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści - przeciętna. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania - średni. Ziarno o dużym udziale łuski, przeciętnej masie 1000 ziaren, małej gęstości w stanie zsypnym, dość dobrym wyrównaniu oraz małej do bardzo małej zawartości białka i dość dużej tłuszczu. Plon ziarna z łuską - dość duży, bez łuski - średni.


RAJTAR (rok wpisania do KR - 2004 ; rok włączenia do LZO - 2006)

Odmiana żółtoziarnista. Odporność na mączniaka i helmintosporiozę - dość duża, na rdzę wieńcową, rdzę źdźbłową i septoriozę liści - przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania - średni. Ziarno o bardzo dużym udziale łuski, średniej masie 1000 ziaren, dość małej gęstości w stanie zsypnym, dość słabym wyrównaniu oraz średniej zawartości białka i bardzo dużej tłuszczu. Plon ziarna z łuską - dość duży, bez łuski - dość mały.


POLAR (rok wpisania do KR - 2002 ; rok włączenia do LZO - 2005)

Odmiana nieoplewiona. Odporność na mączniaka, rdzę wieńcową, rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści - przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania - średni. Ziarno nieoplewione (z niewielkim udziałem ziarna oplewionego), o bardzo małej masie 1000 ziaren (26g), bardzo dużej gęstości w stanie zsypnym (67 kg/hl), ok. 30 proc. większej niż średnio dla odmian oplewionych, bardzo dużej zawartości białka (15,9 proc.) i tłuszczu (8,6 proc.). Plon z łuską zależnie od roku jest o 32 - 40 proc. poniżej odmian oplewionych, bez łuski - tylko 6-15 proc. niższy.


CELER (rok wpisania do KR - 2000 ; rok włączenia do LZO - 2005)

Odmiana przeznaczona do uprawy w wyżej położonych terenach górskich. Ziarno oplewione, żółte. Odporność na rdzę wieńcową i źdźbłową dość dobra, na pozostałe choroby - przeciętna. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania bardzo wczesny, dojrzewania dość wczesny. Ziarno o dużym udziale łuski, dużej masie 1000 ziaren, dość dobrym wyrównaniu i dość małej gęstości w stanie zsypnym. Zawartość białka i tłuszczu w ziarnie dość mała. W warunkach górskich plonuje dobrze. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.