Technologia

Technologia

Polskie wino na naszych stołach?

Już wkrótce polskie regionalne wina gronowe mają szansę na stałe wpisać się w kartę win, być może nie tylko polskich.

Do zeszłego roku naszych winiarzy ograniczały bardzo restrykcyjne przepisy. Jeszcze w lipcu ubiegłego roku mali wytwórcy musieli spełnić wymagania takie jak wielcy producenci wyrobów alkoholowych. W lipcu 2008 r. w wyniku nowelizacji ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz ustawy o podatku akcyzowym, wymagania te zostały znacznie złagodzone. Winiarze zostali zwolnieni m. in. z obowiązku posiadania urządzeń laboratoryjnych do badań. Zmiany dotyczą producentów, którzy wytwarzają rocznie do 100 tys. l wina i to wyłącznie z własnych winogron. Tacy producenci nie muszą także prowadzić składu podatkowego. Jednak od 1 marca br. obowiązuje ich szczególny nadzór podatkowy.

Producent wina, który zamierza przeznaczyć do obrotu (sprzedać) swoje wyroby powinien złożyć do Agencji Rynku Rolnego wniosek o zamiarze produkcji wina i wprowadzenia go na rynek i zostać wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR. Termin upływa z dniem 31 lipca br. Producenci zobowiązani są także do m. in. składania informacji i deklaracji dotyczących wielkości zbiorów winogron oraz wielkości produkcji i zapasów moszczy oraz win gronowych.

Przepisy prawne, o których mowa powyżej nie są jedynymi, które obowiązują rodzimych winiarzy. Wytwarzanie wina, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, traktowane jest jako działalność przetwórcza, a wiec wymaga zarejestrowania się jako podmiot gospodarczy.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż wina gronowego wymaga uzyskania koncesji na sprzedaż hurtową bądź detaliczną.

Polskie wina stają się modne i już wkrótce mogą zagościć nie tylko w restauracjach i drogich winiarniach, ale także na naszych stołach. Małopolska zaś ma szansę stać się, jeśli nie potentatem to przynajmniej czołówką polskiego winiarstwa. Obecnie 6 producentów z naszego województwa znajduje się w ewidencji, prowadzonej przez Prezesa ARR, z zamiarem wprowadzenia swoich produktów do obrotu.

Wszelkie informacje związane z wpisem do ewidencji i związanymi z tym obowiązkami  można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerem telefonu: 012/424-09-40.