Technologia

Technologia

Deserowe odmiany truskawek

Skończył się trudny sezon truskawkowy 2007: na plantacjach odmian wczesnych przymrozki zniszczyły pierwsze kwiaty, później wystąpiła susza, a w okresie zbioru niektóre plantacje zostały uszkodzone przez gwałtowne burze i grad. Teraz można zastanowić się nad założeniem nowych plantacji, przygotować stanowisko pod sadzenie i wybrać odmianę, która przyniesie określone korzyści.

Truskawka wymaga odpowiednio dobranego stanowiska, na którym nie przemarznie zimą, a kwiaty nie będą uszkadzane przez przymrozki wiosenne. Kotliny i zagłębienia terenu, gdzie spływa i gromadzi się zimne powietrze i tworzą się zastoiska mrozowe, nie nadają się do jej uprawy. Doskonałe stanowiska stanowią lekkie skłony. Najlepszymi przedplonami wpływającymi na późniejsze plonowanie truskawki są rośliny krzyżowe / kapusta rzepik, rzepak ozimy, gorczyca/, motylkowate / łubin, peluszka, wyka/, warzywa korzeniowe i zboża. Powodzenie w produkcji to utrzymanie plantacji w stanie wolnym od zachwaszczenia. Walkę z chwastami należy rozpocząć przed sadzeniem roślin. Chwasty trwałe najlepiej zniszczyć chemicznie stosując herbicydy o działaniu systemicznym / Roundup 360SL/ czy inne preparaty zawierające glifosat.

Produktywność plantacji truskawek zależy w dużym stopniu od jakości sadzonek użytych do jej założenia. Pod pojęciem jakości należy rozumieć:

-    Zdrowotność sadzonek- sadzonki truskawek są porażane przez liczne choroby i szkodniki. Spośród szkodników należą do nich nicienie pąkowo liściowe i roztocz truskawkowy. Spośród chorób to przede wszystkim choroby wirusowe, werticilioza

-    Stopień rozwoju, – czyli grubość szyjki korzeniowej / korony/ i rozwój systemu korzeniowego. Im grubsza jest korona sadzonek, tym więcej mogą one wytworzyć kwiatostanów i dać większy plon już w pierwszym sezonie. Rośliny takie łatwiej się przyjmują i lepiej zimują

-    źródło pochodzenia- jakość zależy także od wieku matecznika, z którego są pobierane sadzonki -najlepsze uzyskuje się z jednorocznych mateczników


Przegląd odmian deserowych


Elsanta- to najpopularniejsza odmiana deserowa- największą zaletą tej odmiany są wysokiej jakości owoce, które są duże,szerokostożkowe, jasnoczerwone z silnym połyskiem, mają bardzo dobry smak,jędrność i trwałość. Wadą tej odmiany jest mała wytrzymałość roślin na niskie temperatury powietrza i gleby oraz duża podatność na wertycyliozę


Honeoye- - ta odmiana sprawdziła się w uprawie przyspieszonej. Owoce są mniej jędrne od Elsanty, ale mają także atrakcyjny wygląd


Kent- odmiana średnio wczesna i bardzo plenna. Owoce dość duże, jędrne i atrakcyjne. Rośliny wytrzymałe na mróz, mało podatne na mączniaka, bardzo wrażliwe na wertycyliozę


Odmiany deserowe polskiej hodowli-

Salut-  odmiana wczesna- tworzy dość duże owoce o pomarańczowoczerwonej barwie i silnym połysku skórki. Owoce są jędrne, dobrze znoszą transport, są wytrzymałe na otarcia i odgniecenia. Mają przeciętny smak.

Elkat – odmiana średnio wczesna – plonuje obficie, owoce są duże jasnoczerwone, soczyste aromatyczne i o dobrym smaku, średnio jędrne i o silnym połysku


Filon- odmiana średnio późna – owoce dość duże, jasnoczerwone, czasem o jaśniejszym wierzchołku, z silnym połyskiem, średnio jędrne, umiarkowanie smaczne. Plonuje obficie, rośliny wytrzymałe na mróz i odporne na wertycyliozę.


Vikat- odmiana późna- plonuje obficie, owoce dojrzewają 7-10 dni później niż odmiany Senga Sengana, są bardzo duże, maja niezbyt regularny kształt, charakteryzują się intensywnie czerwonym zabarwieniem, czasem nieco jaśniejszym w części wierzchołkowej i mają niezbyt silny połysk. Są soczyste i dość smaczne. Rośliny są wytrzymałe na mróz i na wertcyliozę.


Ostatnio do Krajowego Rejestru Odmian zostały wpisane zagraniczne odmiany deserowe: Darselect, Zanta, Thuriga, Tarda, Florence.

Darselect- odmiana średnio wczesna, o dość dużych pomarańczowoczerwonych owocach, które są jędrne, odporne na otarcia i odgniecenia, bardzo smaczne i aromatyczne. Rośliny są mało wytrzymałe na przemarzanie i podatne, na werycyliozę.

Zanta- odmiana średnio wczesna - owoce średnio duże, dość jędrne aromatyczne i bardzo smaczne. Rośliny są mało podatne na wertycyliozę, w mroźne zimy mogą być uszkadzane.

Thuriga- odmiana średnio późna - plonuje średnio obficie. Owoce są duże, ciemnoczerwone, o bardzo silnym połysku, jędrne. Rośliny bardzo wrażliwe na wertycyliozę

Tarda – dojrzewa nieco później niż odmiana Senga Sengana, plonuje obficie. Owoce dość duże, jędrne ciemnoczerwone z lekkkim połyskiem. Rośliny dość wytrzymale na przemarzanie.

Florence- odmiana późna- dojrzewa kilka dni później niż Senga Sengana, plonuje obficie. Owoce średnie, barwy krwistoczerwonym z lekkim połyskiem, jędrne, soczyste i bardzo smaczne. Odmiana bardzo wrażliwa na wertycyliozę

Wertycylioza to choroba systemu korzeniowego powodowana przez grzyby występujące w glebie. Objawy choroby widoczne latem- liście brunatnieją i zamierają, na ogonkach liściowych można zauważyć brązowo- czarne smugi lub plamy, rośliny więdną i zasychają. Poszczególne odmiany truskawek różnią się między sobą podatnością na tę chorobę. W walce z tą chorobą najważniejsze jest odpowiednie zmianowanie i zakładanie plantacji ze zdrowego materiału szkółkarskiego, gdyż często grzyb ten przenoszony jest z sadzonkami, na których występuje w formie bezobjawowej. Truskawek nie należy sadzić po roślinach będącymi żywicielami grzybów Verticillium- ziemniaki, pomidory, tytoń, ogórki, maliny. Walka z wetycyliozą po założeniu plantacji jest mało skuteczna.

 

Jolanta Szczygieł