Technologia

Technologia

Wymagania termiczno-wilgotnościowe przy przechowywaniu ziemniaków

W czasie przechowywania ziemniaków wyróżnia się 5 etapów, które różnią się od siebie przebiegiem temperatury i wilgotności oraz czasem wietrzenia ziemniaków

 1. Osuszanie odbywa się przy temperaturze 12-18 C, przy wilgotności powietrza 75- 95%, średni czas wietrzenia na dobę 10-24 h. Dla wszystkich kierunków użytkowania ziemniaków.

 2. Dojrzewanie przebiega w temperaturze 12-18 C, przy wilgotności powietrza 90-95%, średni czas wietrzenia na dobę 1-4 h. Dla wszystkich kierunków użytkowania ziemniaków.

 3. Schładzanie obniżenie temperatury o 0,5-1 C na dzień, przy wilgotności 90-95%, średni czas wietrzenia na dobę 6-10h. Dla wszystkich kierunków użytkowania ziemniaków

 4. Długotrwałe przechowywanie(do 8 m - cy ) przy wilgotności powietrza 90 -95%, średni czas wietrzenia na dobę 2-6 h dla:

  • Sadzeniaków przy temperaturze; 2-6 C,

  • Jadalnych przy temperaturze ; 4-6 C,

  • Przetwórstwa spożywczego przy temperaturze; 6-8 C,

  • Przemysłowych przy temperaturze; 2-4 C

 5. Przygotowanie do użytkowania(około 10 dni) dla:

  • Jadalne do przerobu na produkty spożywcze; temperatura 10 C, przy wilgotności powietrza 85-95%, średni czas wietrzenia na dobę 1-4 h

  • sadzeniaki - podkiełkowywanie 10-15 C ,przy wilgotności powietrza 75-80 %

 

Dorota Paczyńska
Opracowano na podstawie IHAR - Jadwisin "Przechowywanie ziemniaków".