Ekonomika

Ekonomika

Aktualny stan grup producenckich w Ma這polsce

Chc帷 spojrze na zagadnienie z perspektywy czasowej, przypomn i do 2010 - 11 r. Ma這polska, maj帷 11 grup producentów rolnych, 10 wst瘼nie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz 2 uznane organizacje producentów owoców i warzyw, zajmowa豉 sumarycznie 11 miejsce na 16 województw w kraju, miejsce mniej wi璚ej odpowiadaj帷e zarówno powierzchni upraw, ich rodzajowi, jak i tradycjom wspó逍racy charakterystycznym dla regionu.

Przy tym, ju w tamtych latach da這 si zauwa篡 charakterystyczn dla Ma這polski tendencj dotycz帷 kwestii zaanga穎wania rolników we wspólna dzia豉lno嗆. Otó o ile sadownictwo i ogrodnictwo, stanowi帷e bardzo istotne ga喚zie ma這polskiej produkcji rolnej dysponowa造 w istniej帷ych grupach i organizacjach stosunkowo wysokim potencja貫m produkcyjnym, to z grupami producentów rolnych sytuacja przedstawia豉 si nieco gorzej, mimo porównywalnej lub nawet wi瘯szej okresowo ich ilo軼i (do ko鎍a 2014 r. ich liczba osi庵n窸a nawet poziom 19 jednostek).

Mimo wysi趾ów m.in. Ma這polskiego O鈔odka Doradztwa Rolniczego, skupionych na przedstawianiu  i  propagowaniu  korzy軼i z dzia豉lno軼i grupowej, rolnicy nie kwapili si do autentycznego rozwoju  tej  formy gospodarowania,  mimo 瞠 okres 15,5 miesi璚y od po這wy czerwca 2010 do ko鎍a wrze郾ia 2011 niemal w ca造m kraju charakteryzowa si dynamicznym wzrostem  ilo軼i grup producenckich.

Na przyk豉d, najwi瘯szy wzrost zanotowa造 „wlok帷e si wcze郾iej w ogonie” województwa 鈍i皻okrzyskie (12 grup w 2010 r  - 25 w 2012 r.) i podkarpackie (14 grup w 2010 i tak瞠 25 w 2012 r.). W województwie wielkopolskim, które jest krajowym liderem w dzia豉lno軼i grupowej rozpocz皻o ju wtedy  zabiegi wokó tworzenia organizacji zrzeszaj帷ych  grupy w wi瘯sze organizmy, umo磧iwiaj帷e skuteczniejsze oddzia造wanie na rynki. Dodatkowo, mimo ju bardzo du瞠j ilo軼i grup,  nast徙i dalszy dynamiczny ich wzrost a do ponad 400 jednostek.

Analiza sytuacji w Ma這polsce pozwoli豉 na dokonanie nast瘼uj帷ych spostrze瞠:

- grupy i organizacje producentów owoców i warzyw zak豉dali w豉軼iciele kilku – kilkunastohektarowych sadów czy plantacji. S to ju z regu造 jednostki produkcyjne o wy窺zym potencjale ekonomiczno-rynkowym, ni analogiczne grupy producentów rolnych. O ile bowiem np. 15 hektarowy sad daje ju mo磧iwo嗆 pe軟ego utrzymania rodziny, to 15 hektarowe gospodarstwo rolnicze (np. zbo穎we) stanowi bardzo s豉by potencja produkcyjno - ekonomiczny;

-  sadownicy, okazywali si przy tym cz瘰to przedsi瑿iorcami, aktywnymi na innych polach dzia豉lno軼i gospodarczej, posiadaj帷ymi spore do鈍iadczenie w zakresie operacji biznesowych, podczas gdy rolnikom zwykle dramatycznie takiego do鈍iadczenia brakowa這.

Wi捫e si to bezpo鈔ednio z charakterystyczn dla Ma這polski defensywn mentalno軼i, niejako pochodn rozdrobnienia agrarnego, nie sprzyjaj帷ego prawdziwej profesjonalizacji pracy, a i utrudniaj帷ego podejmowanie nowoczesnych decyzji gospodarczych.

W rezultacie, w chwili gdy pisz te s這wa (4 listopada 2016 r.), w obliczu prze這mowych zmian dotycz帷ych funkcjonowania dzia豉lno軼i grupowej, mamy do czynienia ze stabiln stawk 12 dobrze osadzonych w rynku firm o profilu owocowo – warzywnym, oraz z niepewn sytuacj dotycz帷 grup producentów rolnych.

Wraz z wdro瞠niem PROW 2014 – 2020 nast瘼uj bowiem powa積e zmiany w przepisach reguluj帷ych dzia豉nie tych grup. W my郵 obowi您uj帷ych uregulowa, grupy, które pragn kontynuowa rozpocz皻 w trakcie trwania PROW 2007 – 2013 dzia豉lno嗆 i otrzymywa nale積e wsparcie, musz do dnia 18.12.br. wnie嗆 odpowiednie aplikacje, zawieraj帷e wymagany obecnie plan biznesowy. Jest to dokument, którego stworzenie wymaga precyzji i dobrej organizacji, w poprzednich okresach nie wymagany. Wymogi  te powoduj,  瞠 obecnie rejestrowane, lub zarejestrowane s dopiero 3 grupy. Wg wst瘼nego rozeznania mo積a spodziewa si, i po 18 grudnia zafunkcjonuje by mo瞠 ok. 18 grup. Ale rzeczywista ich liczba jest na razie niewiadom.

Oczywi軼ie po zako鎍zeniu procesu rejestracji poinformujemy czytelników o ostatecznym stanie grup producentów w Ma這polsce. Zwa篡wszy jednak na sam proces rejestracji, jak i uwzgl璠niaj帷 realizowany w MODR cykl wydawniczy, nast徙i to zapewne pod koniec I kwarta逝 2017 r.

Jacek Walczak, dn. 7.11.2016 r.