Ekonomika

Ekonomika

Zmiany w obrocie ziemi roln

W dniu 30 kwietnia 2016 roku w 篡cie wejdzie Ustawa o wstrzymaniu sprzeda篡 nieruchomo軼i Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa oraz o zmianie niektórych ustaw.
W okresie 5 lat od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy wstrzymana zostanie sprzeda nieruchomo軼i wchodz帷ych w sk豉d Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa.  Ograniczenie to nie b璠zie dotyczy:
1)  nieruchomo軼i i ich cz窷ci przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele inne ni rolne  (w szczególno軼i na parki technologiczne, parki przemys這we, centra biznesowo-logistyczne, sk豉dy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne),
2) nieruchomo軼i po這穎nych w granicach specjalnych stref ekonomicznych,
3) domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i gara篡 wraz z niezb璠nymi gruntami oraz ogródków przydomowych,
4)  nieruchomo軼i rolnych o powierzchni do 2 ha.
Ponadto w innych przypadkach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomo軼i Rolnych, mo瞠 wyrazi zgod na sprzeda nieruchomo軼i lub ich cz窷ci je瞠li jest to uzasadnione wzgl璠ami spo貫czno-gospodarczymi.

Zmiany dotyczy b璠 ca貫go systemu obrotu ziemi. Wed逝g nowych przepisów nabywc nieruchomo軼i rolnej mo瞠 by co do zasady tylko rolnik indywidualny za którego uwa瘸 si:
1) osob fizyczn b璠帷 w豉軼icielem, u篡tkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzier瘸wc nieruchomo軼i rolnych,  których 陰czna powierzchnia u篡tków rolnych nie przekracza 300 ha,
2) osob posiadaj帷 kwalifikacje rolnicze,
3) przez co najmniej od 5 lat zamieszka陰 w gminie, na obszarze której jest po這穎na jedna z nieruchomo軼i rolnych wchodz帷ych w sk豉d gospodarstwa rolnego i prowadz帷 przez ten okres osobi軼ie to gospodarstwo,.

Ograniczenia w zakresie obrotu ziemi nie dotycz nabycia nieruchomo軼i rolnej mi璠zy innymi:
1) przez osob blisk zbywcy (nale篡 przez to rozumie zst瘼nych, wst瘼nych, rodze雟two, dzieci rodze雟twa, ma鹵onka, osoby przysposabiaj帷e i przysposobione),  
2) przez jednostk samorz康u terytorialnego, Skarb Pa雟twa lub dzia豉j帷 na jego rzecz Agencj,
3) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,
4) w wyniku wydanego na podstawie przepisów o post瘼owaniu egzekucyjnym orzeczenia s康u lub organu egzekucyjnego,
5) w toku post瘼owania upad這軼iowego,
6) w toku post瘼owania restrukturyzacyjnego w ramach post瘼owania sanacyjnego,
7) przez ko軼ielne osoby prawne i zwi您ki wyznaniowe.

Nabycie nieruchomo軼i rolnej w innych przypadkach, mo瞠 nast徙i za zgod Prezesa Agencji, wyra穎n w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
1) zbywcy, je瞠li wyka瞠, 瞠 nie by這 mo磧iwo軼i nabycia nieruchomo軼i rolnej np. przez osoby spokrewnione,  nabywca daje r瘯ojmi nale篡tego prowadzenia dzia豉lno軼i rolniczej a w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
2) osoby fizycznej zamierzaj帷ej utworzy gospodarstwo rodzinne, która posiada kwalifikacje rolnicze, daje r瘯ojmi nale篡tego prowadzenia dzia豉lno軼i rolniczej, zobowi捫e si do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomo軼i na terenie gminy, na obszarze której po這穎na jest jedna z nieruchomo軼i rolnych, która wejdzie w sk豉d tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

dn. 26.04.2016 r.