Ekonomika

Ekonomika

Średnia powierzchnia gospodarstwa - dane z 20 września 2013 r.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

                                                                                        z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) ogłasza się informację o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Andrzej Gross

Załącznik do Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 września 2013 r.

1.               Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2013 roku.

Jednostka podziału
administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2013 roku (w hektarach)

Województwo dolnośląskie

16,01

Województwo kujawsko-pomorskie

15,14

Województwo lubelskie

7,50

Województwo lubuskie

20,75

Województwo łódzkie

7,57

Województwo małopolskie

3,92

Województwo mazowieckie

8,51

Województwo opolskie

18,12

Województwo podkarpackie

4,60

Województwo podlaskie

12,23

Województwo pomorskie

18,95

Województwo śląskie

7,24

Województwo świętokrzyskie

5,53

Województwo warmińsko-mazurskie

22,90

Województwo wielkopolskie

13,46

Województwo zachodniopomorskie

30,20

 2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku wynosi 10,42 ha.