Ekonomika

Ekonomika

字ednie ceny grunt闚 wg GUS - obowi您uj od 16 grudnia 2013 r.

Informacje o 鈔ednich cenach gruntów ornych wykorzystywane s przez banki w procesie udzielania kredytów z nast瘼uj帷ych linii:

 1. Kredyty na realizacj inwestycji w gospodarstwach rolnych, dzia豉ch specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziaów (symbol nIP).
 2. Kredyty na zakup u篡tków rolnych (symbol nKZ).
 3. Kredyty na utworzenie lub urz康zenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie uko鎍zy造 40 roku 篡cia (symbol nMR).
 4. Kredyty na zakup u篡tków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powi瘯szenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta速owaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), (symbol nGR).
 5. Kredyty na realizacj inwestycji w ramach "Bran穎wego programu mleczarstwa" - (symbol nBR15).
 6. Kredyty na realizacj inwestycji w gospodarstwach rolnych z cz窷ciow sp豉t kapita逝 (symbol CSK).

Oceniaj帷 plany inwestycji bierze si pod uwag ceny z uwzgl璠nieniem jako軼i gruntów, przyjmuj帷 瞠:

 • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
 • grunty 鈔ednie - grunty klas III b, IV
 • grunty s豉be - grunty klas V, VI
 • ㄠki oraz pastwiska klasy I i II zalicza si do gruntów dobrych.
 • ㄠki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza si do gruntów 鈔ednich.
 • ㄠki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza si do gruntów s豉bych.

 

Ceny zakupu/sprzeda篡 u篡tków rolnych w III kwartale 2013 r. wg województw

(obowi您uj od 16 grudnia 2013 r.)

Województwo

Grunt orny

ogó貫m

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

字edni
(klasy IIIb, IV)

S豉by
(klasy V, VI)

w z這tych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

25 768

32 166

26 131

19 207

Dolno郵御kie

26 616

32 750

27 049

19 317

Kujawsko-pomorskie

36 439

41 746

36 652

27 162

Lubelskie

20 337

28 033

20 862

14 439

Lubuskie

17 761

22 023

18 933

14 962

ódzkie

26 968

34 400

27 768

20 090

Ma這polskie

24 047

28 609

22 204

16 214

Mazowieckie

26 653

35 514

28 157

19 622

Opolskie

32 675

42 681

31 217

21 262

Podkarpackie

17 408

20 122

17 605

13 859

Podlaskie

26 853

34 861

29 392

20 052

Pomorskie

28 013

35 200

28 590

21 604

奸御kie

25 840

34 705

26 541

18 118

安i皻okrzyskie

20 399

25 213

18 712

15 507

Warmi雟ko-mazurskie

25 047

29 441

25 949

20 656

Wielkopolskie

36 617

44 003

37 396

26 475

Zachodniopomorskie

20 616

25 370

21 073

17 985

 

Oceniaj帷 plany inwestycji bierze si pod uwag ceny z uwzgl璠nieniem jako軼i gruntów, przyjmuj帷 瞠:

 • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
 • grunty 鈔ednie - grunty klas III b, IV
 • grunty s豉be - grunty klas V, VI
 • ㄠki oraz pastwiska klasy I i II zalicza si do gruntów dobrych.
 • ㄠki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza si do gruntów 鈔ednich.

ㄠki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza si do gruntów s豉bych