Ekonomika

Ekonomika

Średnia powierzchnia gospodarstwa - dane z 17 września 2012 r.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku 

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r., poz. 243) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: w z. Z. Banaszkiewicz

Załącznik do ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2012 r. 

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2012 roku. 

 Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w 2012 roku

(w hektarach)

Województwo dolnośląskie

16,05

Województwo kujawsko-pomorskie

15,04

Województwo lubelskie

7,45

Województwo lubuskie

20,78

Województwo łódzkie

7,52

Województwo małopolskie

3,88

Województwo mazowieckie

8,50

Województwo opolskie

17,99

Województwo podkarpackie

4,56

Województwo podlaskie

12,20

Województwo pomorskie

18,94

Województwo śląskie

7,14

Województwo świętokrzyskie

5,49

Województwo warmińsko-mazurskie

22,88

Województwo wielkopolskie

13,41

Województwo zachodniopomorskie

30,67

 

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku wynosi 10,38 ha.