Ekonomika

Ekonomika

Jak uporz康kowa dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów – cz瘰to mamy z tego powodu sporo k這potów zw豉szcza, gdy szybko musimy znale潭 jaki dokument. Jak gromadzi t dokumentacj, aby by豉 nam przydatna jak równie urz璠om i osobom, które sprawdzaj nasze gospodarstwo.

Gospodarstwo rolne jest przedsi瑿iorstwem, które powinno posiada w豉sn dokumentacj. Ró積orodno嗆 dzia豉 w gospodarstwie powoduje, 瞠 dokumentacja b璠zie równie bardzo urozmaicona. Cz瘰to to zagadnienie budzi wiele dyskusji, ale wi瘯szo嗆 rolników, którzy korzystaj z dotacji jest zmuszona do prowadzenia w豉軼iwej dokumentacji w gospodarstwie.

Ka盥a w豉sno嗆 a w szczególno軼i gospodarstwo rolne, powinno gromadzi dokumentacj, któr przeka瞠my kiedy swoim nast瘼com. Dobrze prowadzona dokumentacja to w豉軼iwe przygotowanie do zawodu i prowadzenia gospodarstwa przez nasze dzieci.

Poszczególne dokumenty nie ulegn zniszczeniu i b璠 豉two dost瘼ne, gdy umie軼imy je w skoroszytach i zgromadzimy w odpowiednich segregatorach.


W segregatorach powinny znale潭 si nast瘼uj帷e dokumenty;

I teczka - W豉sno嗆 gospodarstwa

prawo w豉sno軼i gospodarstwa

wypis z ksi璕i wieczystej

wypis z rejestru gruntów

mapa gospodarstwa + kopie tej mapy

umowy dzier瘸wy i u篡czenia

mapa glebowa gospodarstwa

analiza gleby w gospodarstwie

Na zewn皻rznej stronie teczki umieszczamy wy瞠j wymienione napisy.


Mapa gospodarstwa informuje nas o po這瞠niu geograficznym i przebiegu granic oraz w豉軼icieli, którzy s御iaduj z naszym gospodarstwem. Mapa ta zawiera równie informacje dotycz帷e rodzajów i klasy gruntów, rze嬌y terenu, oraz rozmieszczeniu dróg, potoków, lasów, zadrzewie i budynków.

Mapa z zaznaczonymi granicami gospodarstwa powinna by oprawiona i powieszona w widocznym miejscu. Orygina mapy oznaczony jest czerwonymi piecz璚iami.

Mapa glebowa jest to mapa gruntów z oznaczeniem rodzaju i kwasowo軼i gleby oraz zawarto軼i sk豉dników mineralnych.

Plan sytuacyjny przedstawia podzia terenu na poszczególne pola, uwzgl璠niaj帷 ich wielko嗆.

II teczka powinna zawiera - Dotacje obszarowe

pismo z nadaniem numeru gospodarstwa

kopie wniosków o przyznanie p豉tno軼i bezpo鈔ednich do gruntów rolnych lub o przyznanie p豉tno軼i z tytu逝 wsparcia dzia豉lno軼i rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

pisma, które otrzymujemy z ARiMR / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

protoko造 z kontroli gospodarstwa przez ARiMR

decyzje o przyznaniu p豉tno軼i

Na zewn皻rznej stronie teczki umieszczamy wy瞠j wymienione napisy


III teczka- Chów zwierz徠 - w niej powinni鄉y gromadzi takie dokumenty jak;


nadanie numeru siedziby stada

rejestr chowu byd豉 / owiec, trzody chlewnej /

paszporty

druki urodze, przemieszcze i padni耩

zapisy krycia zwierz徠, inseminacji

zg這szenie do Gównego Inspektora Weterynarii o spe軟ieniu wymogów produkcji pasz w gospodarstwie


IV teczka to dokumenty dotycz帷e sprzeda篡 mleka:


przyznanie kwoty mlecznej

rozliczenia kwoty bezpo鈔edniej

faktury za mleko

za鈍iadczenie o spe軟ieniu minimalnych wymaga higieny pozyskiwania mleka /certyfikat obory/

ksi捫eczka zdrowia

analizy wody


V teczka to dokumenty sprzeda篡:

sprzeda 篡wca

sprzeda produkcji ro郵innej

 

Gospodarstwa, które stara造 si o dodatkowe dotacje powinny prowadzi w oddzielnych teczkach dokumenty dotycz帷e:

dotacji niskotowarowych / ksero wniosku, ksero planu, decyzje z ARiMR /

dotacje „Dostosowania do standardów”

dotacje do Programów Rolno鈔odowiskowych np.;

dla gospodarstw ekologicznych;

dotacje dotycz帷e agroturystyki

dotacje dotycz帷e modernizacji gospodarstw


Dokumentacja dotycz帷a Programów Rolnosrodowiskowych powinna zawiera;

I segregator b璠zie zawiera:

ksero wniosków o przyznanie p豉tno軼i z tytu逝 realizacji przedsi瞝zi耩 rolno鈔odowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz徠

decyzj o przyznaniu p豉tno軼i

protoko造 z kontroli przez ARiMR

pisma dotycz帷e tych wniosków

ksero zg這szenia dzia豉lno軼i w rolnictwie ekologicznym do WIJHARS

II segregator powinien zawiera:

zg這szenie do jednostki certyfikuj帷ej

protoko造 z corocznej certyfikacji

wszystkie pisma przesy豉ne przez jednostk certyfikuj帷

pisma dotycz帷e dotacji do kontroli

dokumenty, które s wymagane przez jednostk certyfikuj帷

rejestr dzia豉 rolno 鈔odowiskowych dotycz帷ych rolnictwa ekologicznego - bardzo wa積y!!!


III segregator b璠zie zawiera Plan Rolno鈔odowiskowy

-oraz Rejestr Dzia豉 Rolno鈔odowiskowychDokumenty dotycz帷e ubezpiecze;

skoroszyt z op豉tami KRUS

ubezpieczenie zabudowa

ubezpieczenie samochodów i ci庵ników

ubezpieczenie zwierz徠 i upraw


Oprócz tych dokumentów nale篡 prowadzi;

Ksi捫k historii pól, w której wpisujemy gatunki, odmiany uprawianych ro郵in, wielko嗆 i rodzaj zastosowanego nawo瞠nia, rodzaje wykonywanych upraw, wielko嗆 zebranych plonów, przebieg wegetacji.

Ksi捫k rachunkowo軼i w gospodarstwie rolnym

Ksi捫k przychodów i rozchodów gospodarstwa domowego

Obowi您kowo ksi捫ki rachunkowo軼i musz prowadzi rolnicy korzystaj帷y

z kredytu na utworzenie i urz康zenie gospodarstwa przez m這dych rolników /do40-tego roku 篡cia/.

Dokumentacja dotycz帷a budynków mieszkalnych, obory, stodo造, gara簑, która musi by w naszym gospodarstwie - sporz康zamy j w zeszycie 100 kartkowym, w którym wpisujemy daty i koszty budowy, remontów, modernizacji. Oprócz tego podr璚znego zeszytu w osobnych teczkach przechowujemy projekty budynków, zezwolenia budowlane i wszystkie dokumenty dotycz帷e zabudowa.

Drugi zeszyt b璠zie dotyczy maszyn i sprz皻u mechanizacyjnego – wpisujemy daty zakupu, okresy gwarancji, napraw, sprzeda篡

Nazbiera這 si nam troch tych dokumentów w zwi您ku, z czym musimy dla nich znale潭 odpowiednie miejsce, czyli szafk, biurko lub pó趾 nie dost瘼n dla dzieci. Swoje biuro dobrze jest wyposa篡 w dziurkacz, zszywacz, spinacze, zszywki, 2 d逝gopisy, 2 oówki, gumk do mazania, linijk, papier kancelaryjny, koperty.

Wszystko to ma s逝篡 lepszej organizacji pracy w momencie wype軟iania wniosków, kontroli, pisania odwo豉 i pism do urz璠ów.


Systematyczne gromadzenie informacji o przebiegu procesów produkcji, wynikach uzyskanych na poszczególnych polach, wynikach wydajno軼i zwierz徠, nak豉dach inwestycyjnych, eksploatacji sprz皻u rolniczego itp.,

jest podstaw do podejmowania uzasadnionych ekonomicznie decyzji.

 

mgr in. Jadwiga Kuciakowska