Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Małopolskie rolnictwo w liczbach - 2007

Powierzchnia ogółem – 1.512.664 ha

Powierzchnia użytków rolnych – 783.562 ha

Gospodarstwa ogółem – 216.000

Wyłącznie działalność rolnicza – 227.543 osób

Ludność – 3.232 tys.

Kraków – 758 tys.


Powierzchnia zasiewów:

Zboża ogółem – 253.403 ha

Ziemniaki – 63.254 ha

Rośliny przemysłowe – 4.129 ha

Rośliny pastewne – 22.240 ha


Zwierzęta:

Bydło – 284.288 szt.

Trzoda – 542.476 szt.

Owce – 83.821 szt.

Konie – 33.356 szt.

Kozy – 25017 szt.