Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Dopłaty Obszarowe 2007 - podsumowanie udziału MODR

Kiedy wyjaśniła się większość wątpliwości i wyłonił się rzeczywisty obraz sytuacji w tym zakresie, Kierownictwo MODR przystąpiło do zdecydowanych działań organizacyjnych, mających na celu udzielenie rolnikom maksymalnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe. Szybko i sprawnie przeszkolono doradców, wyposażono ich w niezbędny sprzęt, opracowano grafik dyżurów, zabezpieczono niezbędne środki techniczne oraz właściwy nadzór i bieżący monitoring przebiegu tej akcji.

Działania te oraz dziesiątki innych sprawiły, że doradcy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w roku bieżącym wykonali łącznie we wszystkich powiatach województwa małopolskiego 64 735 usług co stanowi 48% ogółu wniosków obszarowych złożonych w województwie.Przedstawiona liczba usług przypadająca na pracowników etatowych MODR jest większa niż w latach ubiegłych. W roku ubiegłym MODR (nie licząc doradców MSDR i MIR) wykonał 59 000 usług co stanowiło wówczas 42% ogółu wniosków. Średnio na jednego doradcę w bieżącym roku przypadło 299 porad, podczas, gdy w roku ubiegłym było ich niewiele ponad 200. W 2007 roku MODR do akcji dopłat obszarowych zaangażował 216 doradców we wszystkich 19 powiatach, przy czym najliczniejszą grupą dysponowały PZDR-y w Nowym Sączu - 33 osoby, Tarnowie - 27 osób, Krakowie i Limanowej po 17 osób. Statystycznie największa liczba porad na 1 doradcę przypadła w powiecie olkuskim - 453 usługi, na kolejnych miejscach uplasowały się powiaty:bocheński 349 , miechowski - 339,wielicki 332, nowo-sądecki 324 i krakowski 323. Najmniejsza liczba usług na statystycznego doradcę przypadła w powiecie chrzanowskim - 115 usług.

Oczywiście, każdy kto pomagał rolnikom wypełniać wnioski o dopłaty obszarowe, wie, że wniosek wnioskowi nie jest równy. Wnioski proste, o małej liczbie działek i załączników można pomóc wypełnić w ciągu 15 - 20 minut. Wnioskom bardziej złożonym nieraz trzeba poświęcić i kilka godzin.

Na tegoroczny sukces w obsłudze beneficjentów dopłat obszarowych złożyło się wiele czynników, oprócz wymienianych wyżej, podkreślić należy bardzo dobrą współpracę powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego z Biurami Powiatowymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziałem Regionalnym w Krakowie. Kolejnym pozytywnym elementem był fakt ograniczenia ilości dokumentów wewnętrznych wypełnianych przez doradców w trakcie realizacji pomocy.

Czy akcja dopłat obszarowych przebiegła bezproblemowo ? Nie - wystąpiły zjawiska i sytuacje, które do łatwych nie należały. Niektóre z nich powtórzyły się z roku ubiegłego. A to: duża kumulacja rolników w końcowym okresie akcji, dość duża grupa rolników otrzymała wnioski spersonalizowane dopiero pod koniec kwietnia, a nawet z początkiem maja, niewielki procent rolników był należycie przygotowany do złożenia wniosku (przeczytał instrukcję, potrafił opisać i prawidłowo zlokalizować działki, posiadał wszystkie stosowne dokumenty pomocne przy prawidłowym i szybkim wypełnieniu wniosku).Bardzo trudna sytuacja powstała w końcowym okresie kampanii w PZDR Kraków, gdy część pracowników złożyła wymówienie z pracy motywując to niskimi wynagrodzeniami.Zredukowana o 40% obsada kadrowa powiatu nie mogła zapobiec olbrzymim kolejkom rolników czekających na wypełnienie wniosków.Pomni doświadczeń z roku bieżącego do wszystkich rolników kierujemy apel:

"Nie czekajcie do ostatniej chwili - dajcie nam szansę sobie pomóc."

Jan Boczkowski