Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Innowacje w usługach agroturystycznych

6 października 2016 r. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) odbył się wyjazd studyjny do innowacyjnych gospodarstw agroturystycznych. W wyjeździe brali udział rolnicy powiatu limanowskiego, a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa. W czasie wyjazdu uczestnicy mieli okazje odwiedzić gospodarstwo agroturystyczne Państwa Justyny i Grzegorza Królikowskich miejscowości Tylicz w powiecie nowosądeckim (http://ugrzegorza.pl/). To nowoczesne gospodarstwo agroturystyczne o wysokim standardzie nastawione jest na przyjmowanie grup rodzinnych z dziećmi. Właśnie do najmłodszych skierowana jest szeroka oferta zajęć dodatkowych i animacji pozwalających zapoznać się z życiem na wsi i kulturą regionu. Następnie uczestnicy mieli okazję zwiedzić gospodarstwo agroturystyczne Państwa Marii i Grzegorza Zygadłów w miejscowości Owieczka w powiecie limanowskim (http://www.owieczka.nrs.pl). W gospodarstwie prowadzona jest tradycyjna produkcja rolnicza a dużą atrakcją dla gości jest uczestniczenie w pracach polowych. Ponadto gospodarstwo posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego, co jest dodatkowym atutem. Uzupełnieniem wyjazdu była część teoretyczna w której uczestnicy zapoznali się zasadami funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych oraz skutecznego marketingu a także wymogami w zakresie przepisów sanitarno-higienicznych.