Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Niekonwencjonalne sposoby zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych w zakresie owoców i warzyw w województwie małopolskim - wyjazd studyjny

W dniu 30 października 2015 roku Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zorganizował wyjazd studyjny pod nazwą „Niekonwencjonalne sposoby zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych w zakresie owoców i warzyw w województwie małopolskim”.   

Była to pierwsza operacja zrealizowana w Małopolsce w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Naszym celem było zapoznanie grupy rolników, doradców oraz przedstawicieli innych instytucji i organizacji  działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich z nowoczesnymi technologiami przetwarzania oraz konserwacji nadwyżek produkcyjnych owoców. W związku z powyższym miejscem docelowym wyjazdu studyjnego był teren powiatu limanowskiego (miejscowość Żmiąca). Dodatkowo wyjazd był okazją do wymiany doświadczeń, a także nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami wielu środowisk zainteresowanych rozwojem małopolskiego rolnictwa.

W części teoretycznej wyjazdu wprowadzenia w tematykę wdrażania innowacji w nowym okresie programowania  dokonał dr hab. inż. Józef  Kania, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). Następnie Pan dr hab. inż. Piotr Gębczyński przedstawił nowe rozwiązania w zakresie technologii konserwacji i zagospodarowywania nadwyżek owoców i warzyw. Na zakończenie części teoretycznej Pani dr inż. Marta Czekaj zaprezentowała metody marketingu oraz zasady sprzedaży bezpośredniej.

W części praktycznej uczestnicy  mieli okazję  odwiedzić funkcjonującą tłocznię soków i szczegółowo zapoznać się z całą technologią produkcji i konfekcjonowania wyrobów.  Obok tłoczni na terenie zakładu działa również suszarnia owoców. Po własnych obiektach uczestników oprowadzał przedsiębiorca:  Pan Stanisław Nowak.

Projekt zrealizowany został dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).