Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI)

Czy są Państwo zainteresowani podzieleniem się opinią na temat EIP-AGRI oraz sieci EIP Network w ramach niezależnej ewaluacji dla Komisji Europejskiej?


Zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie internetowej, która znajduje się pod linkiem: https://www.surveymonkey.co.uk/r/konsultacje_EIP-AGRI_PL


Do wypełnienia ankiety zachęcamy przede wszystkim rolników, posiadaczy lasów, naukowców i innych potencjalnych uczestników Grup Operacyjnych.