Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Stawki płatności bezpośrednich obowiązujące w 2014 roku

W związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą  płatności bezpośrednie  za 2014 rok, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty w sprawie stawek płatności.
Wysokość dopłat zależy od kursu euro do złotego, który ogłasza Europejski  Bank Centralny. W Polsce wynosi on 4,1776 złotych za euro i jest podstawą do przeliczenia i wypłacenia dopłat bezpośrednich za 2014 rok.
Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.
Płatności te są wypłacane od 1 grudnia br. do 30 czerwca następnego roku.
 
Stawki płatności zaplanowano na następującym poziomie:

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 910,87 zł/ha;
– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 000,39 zł/ha;
– płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 351,69 zł/tonę;
– płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 165,55 zł/tonę;
– oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich – 1 569,76 zł/ha;
– płatność cukrowa – 53,61 zł/tonę;
– płatność do krów – 595,30 zł/szt.;
– płatność do owiec – 125,32 zł/szt.;
– specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 556,37 zł/ha.

Jadwiga Ciukaj