Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Agroliga 2014 – rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego

W dniach 14,15,16 lipca 2014 r. na drogach Małopolski można było zobaczyć firmowy samochód Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Pasażerami samochodu byli członkowie Komisji Konkursowej Wojewódzkiej Edycji „Agroligi”. Gdyby ktoś podsłuchiwał ich w czasie jazdy, usłyszałby głównie zachwyty nad wspaniałościami małopolskiego pejzażu. Członkowie Komisji Konkursowej odwiedzili w tym roku 14 zgłoszonych do konkursu kandydatów, w tym 8 firm branży rolniczej i 6 gospodarstw rolnych. Jak co roku, trudnym zadaniem okazało się wybranie Mistrzów Małopolski w dwóch regulaminowych kategoriach, gdyż poziom i fachowość zarządzania zarówno firmami, jak i gospodarstwami rolnymi jest coraz wyższy.

Jednak po długiej i ostrej debacie wybraliśmy naszych reprezentantów w Krajowym Finale Konkursu „Agroliga 2014”.


I tak Mistrzem Małopolski w kategorii „ROLNIK” została


SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH EKO-GARTEN,
PAŃSTWA BARBARY I RYSZARDA GRZESIK
Z LIPNICY GÓRNEJ W POWIECIE BOCHEŃSKIM


Szkółka powstała w 1999 roku na bazie gospodarstwa rolnego. Miejscowość, gdzie znajduje się szkółka, czyli Lipnica Górna w gminie Lipnica Murowana, położona jest w malowniczym zakątku Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, na styku pogórza Wiślickiego i Beskidu Wyspowego.

Szkółka prowadzi działalność na obszarze 25 hektarów, w tym na 2,5 hektarach jest produkcja w kontenerach, a na pozostałych gruntach prowadzone są uprawy drzew i krzewów iglastych i liściastych (5 ha drzew alejowych i 6 ha plantacji choinek).

Państwo Barbara i Ryszard Grzesik od chwili powstania szkółki wkładają wiele starań, aby rośliny pochodzące z ich upraw były jak najwyższej jakości oraz w coraz szerszym asortymencie. Podczas naszego pobytu mieliśmy szczęście oglądać orgię barw i kształtów wszystkich roślin, uprawianych w zróżnicowanym terenie, co dodatkowo wzmacniało efekt piękna szkółki.

Na terenie szkółki znajduje się punkt sprzedaży detalicznej roślin, środków, akcesoriów i urządzeń koniecznych w uprawie roślin ozdobnych. Właściciele szkółki zajmują się również projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją ogrodów i terenów zielonych. W ramach tej działalności prowadzone jest profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania zieleni, doboru szaty roślinnej, zakładania i pielęgnacji całorocznej ogrodów. W szkółce zatrudnionych jest 19 osób.

Na terenie swojego zamieszkania i pracy w gospodarstwie szkółkarskim Państwo Grzesik nie pozostają obojętni na potrzeby lokalnej społeczności, chętnie podejmują działania na rzecz gminy Lipnica Murowana, a najlepiej świadczą o tym dołączone do Karty Zgłoszenia do Konkursu „Agroliga 2014” listy intencyjne podpisane przez Wójta Gminy oraz Proboszcza Parafii św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej.


Mistrzem Małopolski w kategorii „FIRMA” zostało:

GOSPODARSTWO PASIECZNE „SĄDECKI BARTNIK”
ZE STRÓŻY W GMINIE GRYBÓW, W POWIECIE NOWOSĄDECKIM


Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” to firma rodzinna Państwa Anny i Janusza Kasztelewiczów, dla których pszczelarstwo jest czymś więcej, niż zawodem i pracą, to autentyczna pasja i fascynacja pszczołami. Firma znajduje się w Stróżach, niewielkiej miejscowości, malowniczo położonej na skraju Beskidu Sądeckiego. Tutaj rozstawione są pasieki w liczbie około 2000 pni rodzin pszczelich. Ekologicznie czysta okolica pozwala uzyskiwać najwyższej jakości miody, zarówno delikatne wiosenne, jak i ciemne spadziowe.

Firma ma już 40-letnią tradycję, gdyż rozpoczęła swoją działalność w 1973 roku, a dynamicznie rozwinęła się po roku 1989.

„Sądecki Bartnik” to firma zajmująca się kompleksowo pszczelarstwem. To nie tylko pozyskiwanie wspaniałych miodów, innych produktów pszczelich, ale także skup, uszlachetnianie, konfekcjonowanie i sprzedaż tego wszystkiego, co wyprodukowały pszczoły.

Logo „Bartnika”, umieszczane na opakowaniach, rozpoznawalne jest nie tylko przez polskich konsumentów, ale jest dobrze znane w USA i krajach UE.

Właściciele firmy od lat starają się dbać o współpracujących z nimi pszczelarzy.

Prowadzone są prace hodowlane i wychów w uznanej pasiece zarodowej, wysokiej wartości matek pszczelich. W ofercie handlowej znajduje się sprzęt pszczelarski i fachowa literatura, prowadzone jest także doradztwo i edukacja.

Od 2000 roku w „Sądeckim Bartniku” dostępne jest przez cały rok dla zwiedzających, Muzeum Pszczelarstwa z unikatowymi ulami figuralnymi i skrzyniowymi oraz zabytkowymi przyrządami dawnego pszczelarstwa.

Niebagatelną pozycję w funkcjonowaniu firmy zajmuje działalność wydawnicza książek i produkcja filmów o tematyce pszczelarskiej (m.in. poradniki, albumy, reprinty, filmy szkoleniowe i popularnonaukowe).

Wszechstronny i dynamiczny rozwój firmy oraz niezwykłe zaangażowanie jego właścicieli zaowocowało wieloma medalami i nagrodami na rynku polskim i zagranicznym.

Wysokiej jakości produkty pszczele posiadają liczne certyfikaty społeczności krajowej i międzynarodowej.

Państwo Kasztelewiczowie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w kwestii pielęgnowania najświetniejszych tradycji polskiego pszczelarstwa.


Komisja Konkursowa jak zwykle przyznała również Tytuły Wicemistrzowskie.

W kategorii „ROLNIK” otrzymały ten tytuł następujące gospodarstwa rolne:

PANA MARCINA WÓJCIKA,
EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNE „JASIONKA”
W KRZYWEJ, GMINA SĘKOWA, POWIAT GORLICKI


Krzywa to miejscowość położona prawie na końcu świata, swoim ukształtowaniem przypomina trochę amerykańskie rancza lub nowozelandzkie hodowle owiec.

W tym pięknym plenerze Pan Marcin Wójcik prowadzi hodowlę i chów bydła mięsnego rasy Limousin na obszarze około 100 hektarów. Stado hodowlane liczy 30 krów, natomiast młode bydło opasowe w liczbie ponad 200 sztuk, odchowywane jest do przedziału wiekowego 8-12 miesięcy. Średniorocznie daje to od 3500 do 4500 kg mięsa kulinarnego, tzw. „różowej cielęciny kulinarnej”. W gospodarstwie, oprócz bydła przebywającego w miesiącach wiosenno/letnio/jesiennych na pastwiskach, Pan Wójcik hoduje 11 sztuk koni i hobbystycznie stado kóz (20 szt.).

Właściciel nieustająco rozwija swoje gospodarstwo, korzystając z funduszy unijnych oraz ściśle współpracuje z Katedrą Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (sam jest jego absolwentem) oraz czynnie udziela się na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju sołectwa Krzywa.


PANA ANDRZEJA KOCONIA
W ŁOSOSINIE DOLNEJ, POWIAT NOWOSĄDECKI


Pan Andrzej Kocoń wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo warzywnicze w tunelach i pod szkłem. Łącznie w szklarniach uprawianych jest 15 120 m2 ogórka i pomidora. Nowoczesne szklarnie typu Venlo wyposażone są w zautomatyzowany system ogrzewania, nawadniania kropelkowego, wentylacji i klimatu.

Przy wysokiej produkcji (ogórek: 38-45 kg/1m2) niezbędna jest chłodnia warzywna ze sterowanym klimatem przechowywania ogórków i pomidorów.

W gospodarstwie pracują Państwo Kocoń z synem. Sezonowo (10 m-cy w roku) zatrudnionych jest od 6 do 10 osób, jak nam powiedzieli gospodarze, od lat pracują u nich te same osoby, wdrożone już w tę specyficzną i wymagającą precyzji pracę.


PAŃSTWA SABINY I WIESŁAWA WIKTOR
W WOŹNIKACH, GMINA WITANOWICE, POWIAT WADOWICKI

Państwo Wiktor prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne na powierzchni 60 hektarów. Głównymi kierunkami produkcji są uprawa zbóż i kukurydzy oraz chów trzody chlewnej. Stan stada to 50 loch, od których odchowywanych jest średnio 20 prosiąt rocznie od 1 lochy. Żywienie oparte jest na paszach własnych, uzupełnianych koncentratami paszowymi.

Gospodarstwo Państwa Wiktor to nowoczesne, bardzo dobrze funkcjonujące i o wysokim wyniku produkcyjnym przedsięwzięcie. Właściciele, dbając o systematyczny rozwój swojego gospodarstwa, korzystali ze środków finansowych UE, dzięki którym uzupełnili niezbędny do produkcji park maszynowy. Budynki inwentarskie spełniają wysokie wymagania dobrostanu zwierząt.


W kategorii „FIRMA” otrzymały ten tytuł następujące przedsiębiorstwa:

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE „PŁATEK”
Z NOWEJ WSI SZLACHECKIEJ, GMINA LISZKI, POWIAT KRAKOWSKI


Właścicielami firmy są obecnie Państwo Marzena i Janusz Zalarscy, którzy przejęli prowadzenie przedsiębiorstwa od ojca Pani Marzeny Tadeusza Płatka.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Płatek” oficjalnie został zarejestrowany w roku 1992 jako jednoosobowa firma. W 2011 roku został przekształcony w formę Spółki Jawnej, ale produkcja wędlin i wędzonek trwa nieprzerwanie od lat 50-tych ubiegłego wieku. Wyrobem wędlin i wędzonek zajmowali się ówcześnie ojciec i dziadek obecnych właścicieli: Władysław Płatek, który uczył się u mistrza wędliniarstwa Władysława Przebindy. Nazwisko to jest znane obok innych wytwórców kiełbasy lisieckiej, która była i jest wytwarzana z najlepszych gatunków mięsa i odpowiednio rozdrabniana. Państwo Zalarscy nadal bazują na doświadczeniu ojca.

Nowoczesny zakład produkcyjny stwarza warunki do zachowania wysokiej jakości wyrobów i tradycji ich tworzenia. Na przestrzeni lat poszerzono asortyment wędlin, wzrosła produkcja, a smak i zapach wyrobów pozostaje bez zmian.

Jakość surowca do wyrobu wędlin i wędzonek gwarantuje także własna produkcja trzody chlewnej i ubojnia. Pani Marzena Zalarska prowadzi bowiem własne gospodarstwo rolne o powierzchni 20 hektarów oraz chów trzody chlewnej.


SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WIEPRZU, POWIAT WADOWICKI


W 2010 roku Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu obchodziła 100-lecie istnienia. Historia tej firmy jest niezwykle ciekawa, jej funkcjonowanie od 1910 roku, nieprzerwanie podczas I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego, zakłóciła dopiero II wojna światowa. Niemcy przyłączyli Wieprz do Rzeszy i przejęli pod swój zarząd także mleczarnię. Jedynym pozytywem w tym czasie było doprowadzenie przez okupanta do mleczarni prądu elektrycznego i sprowadzenie bardziej nowoczesnych maszyn.

W latach 70-tych Wieprzowska Mleczarnia została przyłączona do Okręgowej Spółdzielni w Wadowicach i dopiero w latach 90-tych zrodził się pomysł ponownego gospodarowania na własną rękę. W obecnym kształcie Mleczarnia funkcjonuje jako nowoczesny zakład w pełni zmodernizowany i spełniający wymogi UE potwierdzone certyfikatem.

Mleczarnia przetwarza ponad 20 tysięcy litrów mleka od około 80 rolników. Zakład zatrudnia 40 osób przy produkcji mleka spożywczego, śmietany, masła, serów twarogowych i żółtych, jogurtów, maślanki i kefiru. Wyroby wysokiej jakości można spotkać w sklepach Małopolski i Śląska.


PRZETWÓRSTWO MIĘSA „GAWOR” W PODSTOLICACH, POWIAT WIELICKI


Właściciel Pan Szczepan Gawor to jeden z wielu producentów wędlin, który łączy nowoczesność produkcji z wysoką jakością i tradycją.

Firma istnieje od 1989 roku i jest firmą rodzinną. Nieduży zakład przetwórczy zatrudnia 7 osób, a wysokość produkcji to około 250 ton wędlin (w szerokim asortymencie) na rok. Nie stosowane są żadne sztuczne konserwanty, co decyduje o niepowtarzalnym smaku i aromacie wyrobów. Firma pochwalić się może szeregiem certyfikatów, miedzy innymi zatwierdzonym przez COBICO „Jakość tradycji”, ECO (PL – ECO – 03). Na listę Ministerstwa Rolnictwa wpisanych jest także 6 produktów wytwarzanych w firmie „Gawor”. Firma bierze udział w licznych konkursach w Polsce i zagranicą, zdobywając laury dla swoich wyrobów.


PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O. O. W BUKOWNIE, POWIAT OLKUSKI


Firma ARKOP jest niekwestionowanym liderem w branży paszowej na rynku krajowym. Posiada również grono stale współpracujących klientów na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorstwo istnieje od 1992 roku i głównymi obszarami działalności są dodatki paszowe i nawozy. Szeroki asortyment produktów opartych na najnowszych rozwiązaniach biotechnologicznych to w szczególności wysokiej klasy chelaty. Firma ściśle współpracuje z placówkami naukowymi i uczelniami, co w rezultacie pozwala na wytwarzanie produktów sprawdzonych i skutecznych.

Produkty spełniają standardy jakości i ekologii, wymagania aktualnych przepisów prawa paszowego, nawozowego oraz chemicznego. W przedsiębiorstwie wdrożone są systemy zarządzania jakością, firma posiada liczne certyfikaty oraz jest członkiem organizacji EMFEMA i konsorcjum TREAC.

Oprócz wysokiej jakości produkcji, firma ARKOP wspiera działania lokalne na rzecz społeczności powiatu olkuskiego: inicjatywy sportowe, edukacyjne, historyczne i charytatywne.


Komisja Konkursowa przyznała Wyróżnienia następującym gospodarstwom rolnym i firmom:

1.    Państwu Danucie i Kazimierzowi Trojan z Kaszowa w powiecie krakowskim,

2.    Panu Pawłowi Pazdanowi z Janowic w powiecie limanowskim

3.    Producentowi Soków Owocowych „Słoneczna Tłocznia” z Żmiącej

w powiecie limanowskim

4.    Firmie Roleski Ranch ze Starych Żukowic w powiecie tarnowskim

5.    Sprzedaż Artykułów do Produkcji Rolnej „Rolnik” z Opatkowic w powiecie proszowickim


Wszystkim uczestnikom Konkursu gratuluję i dziękuję za udział w Wojewódzkiej Edycji Konkursu „Agroliga 2014”.

Mistrzowie Małopolski w kategorii „Rolnik” i „Firma” reprezentować będą nasze województwo w Krajowym Finale Konkursu „Agroliga 2014”

Chciałabym także serdecznie podziękować Pani Jadwidze Ciukaj z PZDR Tarnów oraz Panom Marianowi Kulpie i Franciszkowi Michno z PZDR Nowy Sącz, którzy już od 15 lat dzielnie wspierają mnie w pracach przygotowawczych do Konkursu oraz objeżdżają razem ze mną drogi i bezdroża Małopolski podczas zwiedzania gospodarstw i firm zgłaszanych do Wojewódzkich Edycji Konkursu „Agroliga”.

 

Opracowanie:
Krystyna Maliszewska
Przewodnicząca Komisji Konkursowej