Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Adresarz Europejski
 

Ministerstwo Rolnictwa
00 - 930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
tel. (22) 623 10 00, fax (22) 623 27 50, 623 27 51
e-mail:kancelaria@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Małopolski Oddział Regionalny
30 - 503 Kraków, ul. Lubicz 25,
tel. (12) 629 80 10, fax (12) 421 13 11
e-mail:malopolski@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie
31 - 063 Kraków, ul. Meiselsa 1,
tel. (12) 424 05 00, fax. (12) 424 05 05
e-mail:krakow@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl/krakow


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
32 - 082 Bolechowice, Karniowice 9
tel. (12) 285 21 13, fax: (12) 285 11 07
e-mail:sekretariat@modr.pl
www.modr.pl


Komisja Europejska, Punkt Informacyjny Unii Europejskiej
00 - 113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53
tel. (22) 520 82 62, fax. (22) 520 82 63
e-mail:info@eudel.pl
www.europa.delpol.pl


Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Gospodarstwo Administracyjno - Handlowe w Tarnowie
33 - 100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 8
tel. 014/626 24 23, fax. (14) 626 11 06
www.anr.gov.pl


Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie
31-038 Kraków, ul. Starowiślna 13,
tel. (12) 429 56 60, fax (12) 426 49 10
e-mail:krakow@arr.gov.pl
www.arr.gov.pl


Małopolski Urząd Wojewódzki
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi - Małopolskie Centrum Informacyjne

31- 156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (12) 392 12 63, fax: (12) 421 39 22,
e-mail:jmas@malopolska.uw.gov.pl
www.malopolska.uw.gov.pl/mci


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Wsi

30 - 017 Kraków, ul. Racławicka 56,
tel. (12) 630 31 40, fax (12) 630 31 41
e - mail:urząd@malopolska.mw.gov.pl
www.malopolskie.pl


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
31 - 542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11
tel. (12) 617 66 00, fax. (12) 617 66 01
e-mail:biuro@marr.pl
www.marr.pl


Małopolska Izba Rolnicza
31 - 964 Kraków, os. Krakowiaków 45a/15
tel./fax. (12) 643 17 62
e-mail:mir@mir.krakow.pl
www.tir.in.tarnow.pl


Proponujemy również skorzystanie z poniższych adresów internetowych:

Agro-Info: www.agro-info.org.pl


Agroturystyka - Wieś polska zaprasza: www.agroturystyka.pl


Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: www.ierigz.waw.pl


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: www.krus.org.pl


LEADERATORIUM - platforma nt. Programu Leader+: www.leaderatorium.pl


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe: www.lasypanstwowe.gov.pl


Pierwszy Portal Rolny: www.ppr.pl


Wakacje-agro - serwis agroturystyczny: www.wakacje.agro.pl


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: wfos.krakow.pl