Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Garść statystyki - 2010

Rok 2010 pod każdym względem nie był korzystny, zarówno wydarzeniowym jak i atmosferycznym. Małopolscy rolnicy borykali się z męczącymi powodziami. Akurat, w szczycie okresu wegetacyjnego olbrzymi obszar upraw leżał pod wodą. Ucierpiały nie tylko uprawy, zniszczony został w wielu wypadkach cały ludzki dobytek, poginęły także zwierzęta gospodarskie.
Jednak w konsekwencji udało się ocalić część zbiorów i uratować hodowlę.
W roku 2010 wśród licznych wydarzeń (tych tragicznych i tych pozytywnych) odbył się również Powszechny Spis Rolny. Osiem lat od poprzedniego (2002 r.) oraz sześć lat od momentu wstąpienia Polski do UE. Jakim zmianom uległo polskie, a także małopolskie rolnictwo, dowiemy się wkrótce, gdy ukarzą się szczegółowe opracowania podsumowujące PSR 2010, wydane przez GUS.
Natomiast teraz przedstawię wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych za rok 2010, opracowany na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego.

Struktura zasiewów powierzchni obsianej w optymalnym terminie agrotechnicznym w % powierzchni zasianej

Wyszczególnienie PszenicaŻytoJęczmieńPszenżytoMieszanki
zbożowe
Rzepak
i
rzepik
% powierzchni zasianej
Polska 71,8 74,1 82,1 72,3 74,2 64,1
Małopolska 65,0 70,0 65,0 65,0 60,0 75,0

 

Powierzchnia, plony i zbiory głównych ziemiopłodów w rolnictwie ogółem

Wyszczególnienie Powierzchnia w tys. ha Plony z ha w dt Zbiory w tys. ton
200920102009201020092010
  Z B O Ż A  O G Ó Ł E M
Polska8582,88478,734,832,229826,627299,4
Małopolska258,4249,331,826,1821,9650,9
  P S Z E N I C A  O G Ó Ł E M
Polska2346,22406,141,739,49789,99487,8
Małopolska111,2106,732,727,3363,8291,2
  Ż Y T O
Polska1395,71395,626,623,43712,93270,3
Małopolska8,88,626,123,123,020,0
  J Ę C Z M I E Ń  O G Ó Ł E M
Polska1157,01118,834,431,63983,93533,0
Małopolska48,946,031,925,4156,0117,0
  O W I E S
Polska525,3539,026,924,81415,41334,4
Małopolska19,319,724,221,646,642,5
  P S Z E N Ż Y T O  O G Ó Ł E M
Polska1465,01258,735,732,65234,04107,8
Małopolska19,016,528,123,553,538,9
  M I E S Z A N K I  Z B O Ż O W E  O G Ó Ł E M
Polska1339,61393,629,027,13884,03775,5
Małopolska40,040,727,621,7110,688,4
  R Z E P A K  I  R Z E P I K  O G Ó Ł E M
Polska810,0769,330,827,02496,82077,6
Małopolska4,74,731,823,714,911,1
  Z I E M N I A K I
Polska508,0490,91911799702,88766,0
Małopolska42,844,5161124687,4550,4
B U R A K I  C U K R O W E
Polska199,9199,954349110849,29822,9
Małopolska1,31,258444077,953,7

 

W zeszłym roku odbył się Powszechny Spis Rolny, w tym roku czeka nas natomiast Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Rachmistrze spisowi odwiedzać nas będą w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca br.
Jest to podobnie jak Spis Rolny, pierwszy Spis Powszechny od czasu wstąpienia  Polski do Unii Europejskiej. Przed Polakami otworzyła się Europa, zwiększyły się możliwości emigracyjne i zawodowe naszego społeczeństwa. Dlatego Spis Powszechny zajmie się pozyskaniem danych dotyczących charakterystyki demograficznej ludności, edukacji, aktywności ekonomicznej osób, źródeł utrzymania, migracji wewnętrznych i zagranicznych, narodowości i języków, mniejszości etnicznych, wyznań, rodziny i gospodarstw domowych oraz charakterystyki zasobów mieszkaniowych polskiego społeczeństwa.

Opracowanie
Krystyna Maliszewska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
(dane statystyczne pozyskane z GUS)