Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Standardy unijne w gospodarstwach rolnych

Wymogi unijne stawiane  gospodarstwom  rolnym wymuszają na producentach nieustanne doskonalenie produkcji  i dostosowanie do unijnych standardów. Dlatego rolnicy ukierunkowują swoją produkcję do panujących  warunków  terenowych. Gmina Ropa posiada sprzyjające warunki do chowu bydła mlecznego ze względu na duży udział trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych i istniejące tradycje w produkcji mleka. W ostatnich latach ,wielu rolników zainwestowało w produkcję mleka, poprzez  powiększenie stada, doskonalenie genetyczne, zakup urządzeń do doju i schładzania mleka.

  Przykładem  takiego gospodarowania jest gospodarstwo Jana i Ewy Drąg w Ropie, o powierzchni 7,70 ha, które  odziedziczyli po rodzicach i 10 ha dzierżawy, gdyż niema możliwości zakupu ziemi . Gospodarstwo  nastawione jest głównie na chów bydła  mlecznego. Aktualnie obsada stada  liczy 25 szt. w tym 16 krów mlecznych, 4 zacielone jałówki , które pochodzą selekcji własnego stada. Obecnie posiada 79 000  kg  kwoty mlecznej, a zaczynał od 40 000 kg . Rolnik posiada 2 schładzalniki do mleka 400 i 300 litrowe ,a mleko jest odbierane co 2 dzień.  Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie maszyny do uprawy roli, zbioru  zbóż , kukurydzy i sianokiszonki.

Dostosowując swoje gospodarstwo do wymogów unijnych rolnik musiał zmodernizować budynki  gospodarcze .Powiększył liczbę stanowisk na 20 szt. krów z pomieszczeń składowych na paszę ,wymienił zgarniacz łańcuchowy na hydrauliczny ,dobudował dojarnię na 3szt.  zakupił wóz do zadawania pasz ,planuje wymianę okien .  Rolnik cały czas inwestuje i modernizuje  gospodarstwo. Poprzez modernizację poprawiono dobrostan zwierząt jak również w znacznym stopniu ograniczono zanieczyszczenie środowiska naturalnego istotnego ,z punktu widzenia wielofunkcyjności obszarów wiejskich.

 

Józef Ostrowski