Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Grupy Producentów Rolnych

Coraz żywiej ruszają działania w ramach PROW 2007-2013.Od 25 czerwca 2007 roku ruszyły renty strukturalne a od 16 lipca 2007 wchodzi kolejne działanie to jest wsparcie dla grup producentów rolnych. O ile nowe renty strukturalne są mniej korzystne w stosunku do edycji lat 2004-2006 o tyle wsparcie dla grup producentów rolnych będzie bardziej przyjazne z uwagi na kilka pozytywnych zmian. Od 1 stycznia 2007 r. grupy producentów rolnych zwolnione zostały z podatku od nieruchomości od budynków i budowli, które są wykorzystywane wyłącznie na prowadzenia działalności grup producentów. Zwolniono też grupy z części podatku dochodowego od dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów, dla których grupa została utworzona. Jest jeszcze kilka innych korzystnych zmian dla tego działania mających zachęcić rolników do śmielszego niż dotychczas organizowania się. Ze szczegółami tych zmian można się zapoznać na stronach intrnetowych ARiMR oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również w Biurach Powiatowych i Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do już uruchomionych działań dochodzą jeszcze nowe zasady udzielanie kredytów preferencyjnych dla rolników, o które najlepiej pytać bezpośrednio w bankach a które mogą być udzielane na nowych zasadach od 1 maja br. (Dz.U.Nr77,poz.514), ARiMR zawarła bowiem umowy o współpracy z pięcioma bankami, które kredyty te będą realizować a z kolejnymi dziesięcioma trwa proces zawierania umów.

Dotychczas umowy na kredyty preferencyjne podpisano z:

Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.

SGB Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. oraz

ING Bankiem Śląskim S.A.


Pomimo uruchomienia pierwszych działań w ramach PROW 2007-2013, rolnicy oczekują nadal na te programy pomocowe, które będą adresowane do szerokich kręgów beneficjentów:

- programy rolno-środowiskowe,

- modernizacja gospodarstw rolnych,

- różnicowanie działalności,

- gospodarstwa niskotowarowe,

czy - młody rolnik,

a więc większość działań objętych osią pierwszą, drugą i trzecią PROW 2007-2013. Szczególnie oczekiwane jest działanie młody rolnik, które jest logicznie powiązane z funkcjonującymi już rentami strukturalnymi.

 

Jan Boczkowski

.