Technologia

Technika w gospodarstwie

Dostosowanie budowli rolniczych i budynków inwentarskich do wymogów Unii Europejskiej

Gospodarstwo rolne składa się z pomieszczeń dla zwierząt, do pozyskiwania mleka oraz magazynów do gromadzenia pasz i środków ochrony roślin, nawozów, maszyn oraz obiektów do mycia sprzętu. Wszystkie są mniej lub bardziej ważne, ale muszą spełniać określone wymogi. Wymogi te wynikają z wielu aktów prawnych dyrektyw, ustaw i rozporządzeń.

 Czytaj więcej »