Technologia

Opryskiwacze

Obowiązkowe badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Przypominamy, że w 2015 roku zaszły zmiany dotyczące wymagań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

 Czytaj więcej »

Zawór stałociśnieniowy w opryskiwaczu – zasady prawidłowej regulacji

Coraz częściej opryskiwacze rolnicze posiadają na wyposażeniu rozdzielacz z zaworem stałociśnieniowym. Jest to urządzenie, które umożliwia utrzymanie nastawionego wcześniej ciśnienia na stałym poziomie niezależnie od liczby wyłączanych sekcji. Dzięki tej funkcji nie wzrasta ciśnienie na rozpylaczach w pracującej sekcji opryskiwacza w sytuacji wyłączenia jednej, lub więcej sekcji np. na uwrociu. Rozdzielacze z zaworem stałociśnieniowym są coraz tańsze. Taki zawór z 3 sekcjami można kupić już za około 250 złotych, czyli niewiele więcej jak zwykły rozdzielacz.

 Czytaj więcej »

Zasady prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18.12.2013

Obecnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, pierwsze badanie sprawności technicznej wskazanego wyżej sprzętu powinno być wykonane nie później, niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.

 Czytaj więcej »