Rozwój Obszarów Wiejskich

SIR

Umowy konsorcjum tworzonych grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”

Grupy operacyjne mogą być tworzone w różnej formie prawnej. Z wielu względów warto rozważyć utworzenie grupy w oparciu o umowę konsorcjum. Wcześniej należy sprawdzić wiarygodność członków konsorcjum i przeprowadzić analizę ekonomiczną przedsięwzięcia gwarantującą osiągnięcie celów operacji. Poniżej przedstawiam ważne informacje dla zainteresowanych umową konsorcjum:
Konsorcjum to umowa nienazwana, umowa na „miarę”, na potrzeby chwili. Przy konsorcjum odpowiada się całym majątkiem. Konsorcjum nie ma zdolności prawnej ale rodzi zobowiązania; jest to nietrwały związek gospodarczy będący umową o współpracy, uczestnicy konsorcjum muszą mieć zdolność prawną. Konsorcjum to luźny związek ekonomiczny a nie kapitału. Konsorcjum nie może stworzyć przedsiębiorstwa, jeżeli konsorcjum ma Regon i NIP to może wystawić fakturę. Bezpieczniej jednak budować konsorcjum jako zwykłe, czyli bez Regonu i NIP. Jeżeli konsorcjum przyniesie straty to odpowiadają jego członkowie mający zdolność prawną. Wierzyciel odbiera należność za konsorcjum od tego członka, który dysponuje środkami i wtedy nieważne są wewnętrzne, konsorcyjne uzgodnienia, dopiero pózniej przysługuje regres płatnikowi wobec innych członków konsorcjum. Odpowiedzialność członków konsorcjum jest solidarna, można jednak próbować się wcześniej zabezpieczyć podpisując oświadczenie : Strony umowy oświadczają, że niniejsza umowa konsorcjum nie jest umową sp. cywilnej. Strony wyłączają regulacje art.860,865 k.c. oraz art.864 k.c. (odp. solidarna). Powyższe oświadczenie nie wystarcza jeżeli konsorcjum bierze udział w zamówieniach publicznych. Trzeba też pamiętać o par. 16 ust. 4 rozp. MRiRW z 23.12.2016 r. wg MRiRW nie będzie jego zgody na bycie liderem konsorcjum przez ODR. Warto to jednak rozważyć gdyż konsorcjum reprezentuje zarząd lub lider. Lider ma więc wpływ na działanie konsorcjum i ewentualne rozliczenia. Należy uważać na tzw. prokurę niewłaściwą czyli razem występujących prokurenta i członka zarządu. Możliwa jest tylko prokura samoistna (prokurent działający samodzielnie) lub łączona (2 lub więcej prokurentów działających łącznie). W konsorcjum wszyscy wzajemnie udzielają sobie pełnomocnictwa, które nie musi być notarialne. Ważny jest podział zadań do wykonania w konsorcjum. Jeżeli konsorcjum tworzy się na okoliczność jakiegoś przedsięwzięcia to dobrze jest podać datę zakończenia przedsięwzięcia oraz datę zakończenia pełnomocnictwa. Przy wystawianiu weksla niezbędna jest deklaracja wekslowa; jeżeli wystawiono tylko sam weksel dodatkowo podpisany na górze a poniżej pieczęć firmowa to jako pierwsza indywidualnie odpowiada całym swoim majątkiem osoba fizyczna. Dlatego nie można zapomnieć o deklaracji wekslowej i miejscu podpisu weksla. Ryzykowne jest podpisywanie umów o pracę przez konsorcjum,taką umowę powinien podpisać jeden z członków konsorcjum – w zakresie czynności: obsługa konsorcjum Należy ustalić sposób podziału kosztów i korzyści, zasady wzajemnej odpowiedzialności, sposób i zakres podejmowania decyzji (uchwał), ew. powołanie Rady Konsorcjum – nie jest to jednak konieczne Waga głosów w głosowaniach w konsorcjum ustala umowa. Wystarczy zwykła pisemna umowa konsorcjum (nie notarialna), natomiast  u  notariusza dobrze jest potwierdzić podpis za kilkadziesiąt złotych. Każdą stronę umowy należy sygnować i opieczętować. Fundusz konsorcjum składa się z udziałów wspólników. Konsorcjum kończy działalność  po zaistnieniu przewidzianego w umowie warunku albo po upłynięciu czasu na jaki je zawiązano. Dobrze jest zapisać, że konsorcjum ulega rozwiązaniu w wypadku nie osiągnięciu zakładanego celu albo gdy pozostał tylko jeden uczestnik konsorcjum. MRiRW uważa, że umowa konsorcjum powinna być na czas realizacji zadania.

 

Marek Rowecki, dn. 26.06.2017


Żródła:

MRiRW

CDR Brwinów

Ustawa z 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny z póżniejszymi zmianami wykład dr Tomasza Niepytalskiego o aspektach prawnych zawierania umów konsorcjum grup operacyjnych w ramach działania „współpraca”