Technologia

Zasady wzajemnej zgodności

Zasady wzajemnej zgodności (ang. cross compliance)

Od 1 stycznia 2009 roku rolnicy korzystający z: płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, dopłaty ONW, płatności z tytułu zalesiania gruntów, płatności z tytułu programów rolnośrodowiskowych zobowiązani są do spełnienia minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).  Czytaj więcej »

Zmiany w zakresie norm i wymogów wzajemnej zgodności

Od 2015 roku, w związku z reformą Wspólnej Polityki Rolnej zakres norm i wymogów wzajemnej zgodności został nieznacznie zmieniony. Część norm i wymogów została usunięta, inne zostały zmodyfikowane lub przeniesione do wymagań określonych dla płatności za zazielenienie.

 Czytaj więcej »