Technologia

Lista Zalecanych Odmian

Charakterystyka odmian ziemniaka znajdujących się na LZO w województwie małopolskim w roku 2010

Charakterystyka opracowana przez COBORU w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń przeprowadzonych na terenie całego kraju.

 Czytaj więcej »

Charakterystyka odmian zbóż znajdujących się na LZO w województwie małopolskim w roku 2010

Tworzenie List Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województw odbywa się na podstawie art.25 pkt.4 ustawy o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 r (Dz U. Nr 137, poz.1299 z późniejszymi zmianami)

 Czytaj więcej »

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2012

Lista Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2012 ustalona na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Węgrzcach w dn. 8.02.2012 r.

 Czytaj więcej »

Charakterystyka odmian ziemniaka znajdujących się na LZO w województwie małopolskim w roku 2016

Charakterystyka odmian ziemniaka znajdujących się na LZO w województwie małopolskim w roku 2016 - pobierzx plik (kliknij tutaj)

 Czytaj więcej »

Charakterystyka odmian zbóż znajdujących się na LZO w województwie małopolskim w roku 2016

Charakterystyka odmian zbóż znajdujących się na LZO w województwie małopolskim w roku 2016 - pobierz plik (kliknij tutaj)

 Czytaj więcej »

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2016 - pobierz plik (kliknij tutaj)

 Czytaj więcej »

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2013

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2013  ustalona na posiedzeniu Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Węgrzcach w dn. 12.02.2013 r.

 Czytaj więcej »

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015, ustalona na posiedzeniu ZW PDOiR w dniu 9 lutego 2015 r wraz z charakterystykami.

 Czytaj więcej »

Charakterystyka odmian ziemniaka znajdujących się na LOZ w województwie małopolskim w roku 2014

Charakterystyka opracowana przez COBORU w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń przeprowadzonych na terenie całego kraju.

 Czytaj więcej »

Charakterystyka odmian ziemniaka znajdujących się na LOZ w województwie małopolskim w roku 2015

Charakterystyka opracowana przez COBORU w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń przeprowadzonych na terenie całego kraju.

 Czytaj więcej »

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej k/Poznania przekazał materiały dotyczące list odmian zalecanych do uprawy w 2016 r.
Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016 (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka) (pobierz)
 Czytaj więcej »