Doradca

Redakcja

 

 

Wydawca: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
adres: Karniowice os. XXXV Lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice
tel. (012) 285-21-14 fax: (012) 285-11-07
e-mail: doradca@modr.pl

Dyrektor MODR i Redaktor Naczelny Wydawnictw Ośrodka - Bronisław Dutka

Zastępca Dyrektora i Redaktora Naczelnego "DORADCY" - Zbigniew Tomaszek

Kolegium Redakcyjne: Małgorzata Serwaczak, Genowefa Żeredecka, Grażyna Poloczek, Ewa Ryjak, Marian Salomon, Jan Boczkowski

Zespół Redakcyjny: Halina Knap, Krystyna Trzebuniak, Jacek Gąsiorowski, Krzysztof Kostuś


Nakład: 3300 egz.