Przetargi

Archiwum przetargów

Ogłoszony: 2017-11-13 Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania wewnątrz budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Zamknięty: 2017-12-05
 
Ogłoszony: 2017-11-13 Zapytanie ofertowe na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Małopolskiego Ośrodka
Zamknięty: 2017-12-05
 
Ogłoszony: 2017-11-13 Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
Zamknięty: 2017-11-30
 
Ogłoszony: 2017-10-25 Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
Zamknięty: 2017-11-10
 
Ogłoszony: 2017-10-09 Zaproszenie do składania ofert: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu sygnalizacji pożaru w całym budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przy ul. Osiedlowej 9, zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej, oraz wykonanie robót polegających na montażu urządzeń i uruchomieniu nowego systemu sygnalizacji pożarowej w części piwnica i parter budynku"
Zamknięty: 2017-10-19
 
Ogłoszony: 2017-10-05 Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych polegającej na wyburzeniu biegu schodów, przebudowie spocznika, budowie podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany stolarki drzwiowej, bramy garażowej i drzwi zaplecza garażu w budynku Zamawiającego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.
Zamknięty: 2017-10-20
 
Ogłoszony: 2017-09-27 Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego
Zamknięty: 2017-10-09
 
Ogłoszony: 2017-08-30 Ogłoszenie - Dostawa samochodów osobowych
Zamknięty: 2017-09-08
 
Ogłoszony: 2017-08-08 Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
Zamknięty: 2017-08-23
 
Ogłoszony: 2017-06-01 Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego
Zamknięty: 2017-06-12
 
Ogłoszony: 2017-05-26 ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych związanych z remontem sufitu podwieszanego oraz wymianą oświetlenia na korytarzu w budynku siedziby Zamawiającego (parter budynku).
Zamknięty: 2017-06-09
 
Ogłoszony: 2017-04-10 Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
Zamknięty: 2017-04-19
 
Ogłoszony: 2017-03-29 Dostawa samochodów dla potrzeb Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zamknięty: 2017-04-10
 
Ogłoszony: 2017-03-28 Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
Zamknięty: 2017-04-03
 
Ogłoszony: 2017-03-16 Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
Zamknięty: 2017-03-23
 
Ogłoszony: 2017-01-16 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w 2017 roku, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP.
Zamknięty: 2017-01-23
 
Ogłoszony: 2017-01-10 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w 2017 roku, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP.
Zamknięty: 2017-01-20
 
Ogłoszony: 2016-12-12 Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
Zamknięty: 2016-12-21
 
Ogłoszony: 2016-12-12 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę papieru na potrzeby drukarni MODR w Karniowicach na rok 2017, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP.
Zamknięty: 2016-12-19
 
Ogłoszony: 2016-12-01 Zapytanie ofertowe na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu MODR w Karniowicach
Zamknięty: 2016-12-09
 
Ogłoszony: 2016-11-30 Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
Zamknięty: 2016-12-09
 
Ogłoszony: 2016-11-21 Ogłoszenie - II nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów
Zamknięty: 2016-11-30
 
Ogłoszony: 2016-11-14 Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania wewnątrz budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Zamknięty: 2016-11-30
 
Ogłoszony: 2016-11-02 Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach za rok 2016
Zamknięty: 2016-11-10
 
Ogłoszony: 2016-10-27 Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów
Zamknięty: 2016-11-18
 
Ogłoszony: 2016-04-28 Zapytanie cenowe - Zakup samochodu
Zamknięty: 2016-05-06
 
Ogłoszony: 2016-04-28 Zapytanie cenowe - projektor multimedialny
Zamknięty: 2016-05-06
 
Ogłoszony: 2016-02-18 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w 2016 roku, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP.
Zamknięty: 2016-02-23
 
Ogłoszony: 2016-02-17 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w 2016 roku, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP.
Zamknięty: 2016-02-22
 
Ogłoszony: 2016-02-08 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę papieru na potrzeby drukarni MODR w Karniowicach na rok 2016, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy PZP.
Zamknięty: 2016-02-11
 
Ogłoszony: 2015-11-04 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem oraz usługi gwarancyjne tego sprzętu
Zamknięty: 2015-11-12
 
Ogłoszony: 2015-10-22 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem oraz usługi gwarancyjne tego sprzętu
Zamknięty: 2015-10-30
 
Ogłoszony: 2015-10-09 Wykonanie instalacji wentylacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Małopolskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego w Karniowicach
Zamknięty: 2015-10-28
 
Ogłoszony: 2015-10-07 W ramach procedury rozeznania rynku proszę o składanie ofert na zapewnienie usługi cateringowej na terenowym wyjeździe studyjnym w ramach projektu "Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do naturalnego, innowacyjnego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych we właściwym stanie", który odbędzie się w miejscowości Wołowice k/Czernichowa w dniu 20 października 2015 r.
Zamknięty: 2015-10-09
 
Ogłoszony: 2015-10-01 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu i realizację systemu okablowania strukturalnego wraz z dostawą i konfiguracją centrali telefonicznej oraz wydzieloną siecią elektryczną
Zamknięty: 2015-10-09
 
Ogłoszony: 2015-09-15 Bolechowice: Wykonanie instalacji ciepłej wody (C.W.U.), instalacji solarnej oraz wykonanie instalacji kotłowni w budynku Małopolskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego w Karniowicach
Zamknięty: 2015-09-30
 
Ogłoszony: 2015-08-10 Bolechowice: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Zamknięty: 2015-08-25
 
Ogłoszony: 2015-06-24 Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania wewnątrz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Zamknięty: 2015-06-30
 
Ogłoszony: 2015-06-24 Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia likwidowanej pasieki Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Zamknięty: 2015-06-30
 
Ogłoszony: 2015-06-08 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty na realizację elementów projektu pn. "Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego, naturalnego utrzymania obwałowań we właściwym stanie".
Zamknięty: 2015-06-15
 
Ogłoszony: 2015-04-15 Zaproszenie do złożenia oferty na realizację elementów projektu pn. "Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego, naturalnego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych we właściwym stanie", trzeci etap badań.
Zamknięty: 2015-04-21
 
Ogłoszony: 2014-05-12 Zaproszenie do złożenia oferty na realizację elementów projektu pn. "Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego, naturalnego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych we właściwym stanie"
Zamknięty: 2014-05-19
 
Ogłoszony: 2014-04-23 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty na realizację elementów projektu pn. "Analiza celowości wypasu owiec na wałach przeciwpowodziowych w kontekście utrzymania ich we właściwym stanie" - drugi etap badań
Zamknięty: 2014-04-28
 
Ogłoszony: 2014-04-08 Wykonanie stoisk wystawienniczych oraz organizację stoisk podczas promocji małopolskich produktów regionalnych pn. Zasmakuj w Małopolsce
Zamknięty: 2014-04-16
 
Ogłoszony: 2014-02-13 Dostawa artykułów biurowych dla MODR Karniowice - MODR/PN/2014/1
Zamknięty: 2014-02-24
 
Ogłoszony: 2014-01-31 Dostawa papieru na potrzeby drukarni MODR w Karniowicach na rok 2014
Zamknięty: 2014-02-10
 
Ogłoszony: 2013-07-31 Zapytanie Cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej
Zamknięty: 2013-08-19
 
Ogłoszony: 2013-06-19 Zapraszenie do złożenia oferty na realizację elementów projektu pn. "Analiza celowości wypasu owiec na wałach przeciwpowodziowych w kontekście utrzymania ich we właściwym stanie"
Zamknięty: 2013-06-21
 
Ogłoszony: 2013-06-12 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, znak MODR/PN/2013/4
Zamknięty: 2013-06-20
 
Ogłoszony: 2013-05-31 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i montaż projektora multimedialnego na Sali konferencyjnej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zgodnie z załączonym szczegółowym opisem
Zamknięty: 2013-06-07
 
Ogłoszony: 2013-05-29 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków EFS
Zamknięty: 2013-06-14
 
Ogłoszony: 2013-05-24 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla grup zorganizowanych, liczących od 10 do 14 uczestników w grupie, w następującym zakresie tematycznym : prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną w zakresie przewozu rzeczy; operator maszyn budowlanych koparko-ładowarka, spawacz MAG (135) i TIG (141)
Zamknięty: 2013-06-10
 
Ogłoszony: 2013-01-30 Dostawa papieru na potrzeby poligrafi
Zamknięty: 2013-02-06
 
Ogłoszony: 2013-01-23 Zapytanie o cenę: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kopiarek na potrzeby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na rok 2013
Zamknięty: 2013-02-07
 
Ogłoszony: 2013-01-17 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
Zamknięty: 2013-01-30
 
Ogłoszony: 2013-01-17 Dostawa papieru na potrzeby poligrafi
Zamknięty: 2013-01-30
 
Ogłoszony: 2012-11-12 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych - prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy
Zamknięty: 2012-11-27
 
Ogłoszony: 2012-10-12 Dostawa 75 ton koksu do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nawojowej.
Zamknięty: 2012-10-19
 
Ogłoszony: 2012-08-02 Zapraszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków EFS
Zamknięty: 2012-08-20
 
Ogłoszony: 2012-07-28 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych.
Zamknięty: 2012-08-10
 
Ogłoszony: 2012-07-19 Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego w Karniowicach współfinansowanego ze środków WFOŚ w Krakowie
Zamknięty: 2012-08-06
 
Ogłoszony: 2012-07-05 Zapytanie ofertowe
Zamknięty: 2012-07-13
 
Ogłoszony: 2012-04-06 Dostawa papieru na potrzeby drukarni MODR w Karniowicach na rok 2012, znak sprawy MODR/PN/2012/4
Zamknięty: 2012-04-16
 
Ogłoszony: 2012-03-14 Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych będących w dyspozycji Zamawiającego - postępowanie MODR/PN/2012/3
Zamknięty: 2012-03-23
 
Ogłoszony: 2012-02-23 Sukcesywna detaliczna dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych będących w dyspozycji Zamawiającego - postępowanie MODR/PN/2012/2
Zamknięty: 2012-03-06
 
Ogłoszony: 2012-02-01 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie usługi doradztwa psychologicznego na rzecz projektu "Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zamknięty: 2012-02-10
 
Ogłoszony: 2012-01-30 Dostawa artykułów biurowych dla MODR Karniowice - MODR/PN/2012/1
Zamknięty: 2012-02-07
 
Ogłoszony: 2012-01-27 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla grup zorganizowanych, liczących od 10 do 16 uczestników w grupie, w następującym zakresie tematycznym : Część I - kucharz z elementami cateringu i małej gastronomii, cukiernik z elementami dekoracji, Część II - operator maszyn budowlanych koparko-ładowarka, Część III - spawacz MAG (135) i TIG (141).
Zamknięty: 2012-02-09
 
Ogłoszony: 2012-01-04 Świadczenie cyklicznej usługi doradztwa zawodowego na rzecz projektu Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników
Zamknięty: 2012-01-13
 
Ogłoszony: 2011-11-07 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości
Zamknięty: 2011-11-15
 
Ogłoszony: 2011-10-05 Dostawa opału do kotłowni Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu z/s w Nawojowej sezon 2011-2012
Zamknięty: 2011-10-13
 
Ogłoszony: 2011-09-21 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w zakresie tematycznym: fryzjer, kucharz z elementami cateringu i małej gastronomii, operator maszyn budowlanych koparka jednonaczyniowa klasa III.
Zamknięty: 2011-10-03
 
Ogłoszony: 2011-09-05 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.
Zamknięty: 2011-09-13
 
Ogłoszony: 2011-08-18 Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2011-08-25
 
Ogłoszony: 2011-08-09 Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2011-08-17
 
Ogłoszony: 2011-07-27 Zorganizowanie i przeprowadzenie 6 kursów zawodowych: Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną w zakresie przewozu rzeczy.
Zamknięty: 2011-08-11
 
Ogłoszony: 2011-07-18 Zorganizowanie i przeprowadzenie 9 kursów zawodowych operator maszyn budowlanych (koparko-ładowarka).
Zamknięty: 2011-08-05
 
Ogłoszony: 2011-06-22 Świadczenie usługi doradztwa psychologicznego na rzecz projektu Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników
Zamknięty: 2011-07-04
 
Ogłoszony: 2011-05-12 Swiadczenie usługi doradztwa prawnego na rzecz projektu Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników.
Zamknięty: 2011-05-24
 
Ogłoszony: 2011-05-10 Wykonanie usługi doradztwa zawodowego na rzecz projektu Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników.
Zamknięty: 2011-05-18
 
Ogłoszony: 2011-04-21 Wykonanie usługi doradztwa zawodowego na rzecz projektu Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników
Zamknięty: 2011-04-29
 
Ogłoszony: 2011-04-12 Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych.
Zamknięty: 2011-04-29
 
Ogłoszony: 2011-04-04 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla MODR Karniowice o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust 8 ustawy PZP
Zamknięty: 2011-04-12
 
Ogłoszony: 2011-03-28 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla MODR Karniowice o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust 8 ustawy PZP
Zamknięty: 2011-04-05
 
Ogłoszony: 2010-09-30 Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę opału do kotłowni Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu z/s w Nawojowej
Zamknięty: 2010-10-08
 
Ogłoszony: 2010-03-04 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla MODR Karniowice
Zamknięty: 2010-03-15
 
Ogłoszony: 2009-12-18 Przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z dostawą w roku 2010 papieru na potrzeby drukarni MODR Karniowice
Zamknięty: 2010-01-11
 
Ogłoszony: 2009-09-16 Przetarg nieograniczony na dostawę 70 ton koksu
Zamknięty: 2009-10-01
 
Ogłoszony: 2009-03-19 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczo-biurowych dla MODR Karniowice i jego oddziałów
Zamknięty: 2009-03-27
 
Ogłoszony: 2009-01-09 Przetarg nieograniczony na dostawę papieru na potrzeby drukarni MODR Karniowice
Zamknięty: 2009-01-19
 
Ogłoszony: 2009-01-09 Przetarg nieograniczony na dostawę 20 ton koksu
Zamknięty: 2009-01-19
 
Ogłoszony: 2008-12-04 Przetarg nieograniczony na remont łazienek w budynku administracyjnym MODR Karniowice
Zamknięty: 2008-12-23
 
Ogłoszony: 2008-10-25 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2008-12-08
 
Ogłoszony: 2008-10-21 Przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt komputera przenośnego NOTEBOOK
Zamknięty: 2008-10-30
 
Ogłoszony: 2008-10-07 Przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt komputera przenośnego NOTEBOOK
Zamknięty: 2008-10-17
 
Ogłoszony: 2008-09-18 Przetarg nieograniczony na dostawę 40 ton koksu
Zamknięty: 2008-10-03
 
Ogłoszony: 2008-09-01 Przetarg nieograniczony na dostawę papieru na potrzeby drukarni
Zamknięty: 2008-09-09
 
Ogłoszony: 2008-05-02 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Zamknięty: 2008-05-13
 
Ogłoszony: 2008-04-21 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Zamknięty: 2008-04-29
 
Ogłoszony: 2008-02-11 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę papieru fotokopiującego i kserograficznego na potrzeby MODR w Karniowicach

Uwaga: ulega zmianie termin składania ofert z 19.02.2008 na 22.02.2008. Złożenie do godz. 9:20, otwarcie o godz. 9:30.
Wymagane dodatkowe oświadczenie - patrz Pytania i odpowiedzi z dnia 19.02.2008


Zamknięty: 2008-02-22
 
Ogłoszony: 2008-02-06 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych na potrzeby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Zamknięty: 2008-02-15
 
Ogłoszony: 2008-01-09 Przetarg nieograniczony na dostawę 50 ton koksu
Zamknięty: 2008-01-24
 
Ogłoszony: 2008-01-04 Przetarg nieograniczony na dostawę papieru na potrzeby drukarni
Zamknięty: 2008-01-14
 
Ogłoszony: 2007-12-20 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2008-01-04
 
Ogłoszony: 2007-11-26 Przetarg nieograniczony na dostawę kserokopiarek cyfrowych laserowych
Zamknięty: 2007-12-06
 
Ogłoszony: 2007-10-17 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2007-10-26
 
Ogłoszony: 2007-08-27 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe i renowacyjne - wymiana sufitów podwieszanych, wymiana zamknięć szachów, remont posadzek, remont łazienek
Zamknięty: 2007-09-18
 
Ogłoszony: 2007-08-13 Przetarg nieograniczony na dostawę 22 ton koksu
Zamknięty: 2007-08-31
 
Ogłoszony: 2007-07-26 Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż środków trwałych
Zamknięty: 2007-08-08
 
Ogłoszony: 2007-07-02 Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż środków trwałych
Zamknięty: 2007-07-19
 
Ogłoszony: 2007-05-24 Przetarg nieograniczony na dostawę kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego realizującego funkcje kopiowania, drukowania oraz skanowania sieciowego wraz z zapewnieniem pełnej obsługi serwisowej zawierającej koszty eksploatacji na okres 3-ch lat
Zamknięty: 2007-06-12
 
Ogłoszony: 2007-04-19 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia fotokopiującego i drukującego wraz z pełną obsługą serwisową zawierającą koszty eksploatacji na okres 3-ch lat
Zamknięty: 2007-05-08
 
Ogłoszony: 2007-03-20 Przetarg nieograniczony na projekt budowlany
Zamknięty: 2007-04-10
 
Ogłoszony: 2007-03-19 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2007-04-05
 
Ogłoszony: 2007-02-27 Przetarg nieograniczony na dostawę projektorów multimedialnych

Uwaga: ulega zmianie termin składania ofert z 15.03.2007 na 16.03.2007. Złożenie do godz. 12:00, otwarcie o godz. 12:30.

Zamknięty: 2007-03-16
 
Ogłoszony: 2007-02-27 Przetarg nieograniczony na dostawę kserokopiarek cyfrowych laserowych
Zamknięty: 2007-03-16
 
Ogłoszony: 2007-02-12 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2007-03-05
 
Ogłoszony: 2006-12-14 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
Zamknięty: 2007-01-04
 
Ogłoszony: 2006-12-13 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych
Zamknięty: 2007-01-03
 
Ogłoszony: 2006-10-31 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2006-11-16
 
Ogłoszony: 2006-10-27 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
Zamknięty: 2006-11-13
 
Ogłoszony: 2006-10-18 Przetarg nieograniczony na utwardzenie placu wystawowego kostką betonową wibroprasowaną
Zamknięty: 2006-11-10
 
Ogłoszony: 2006-10-11 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych - UNIEWAŻNIONY
Zamknięty: 2006-10-13
 
Ogłoszony: 2006-08-02 Przetarg nieograniczony na dostawę 60 ton koksu
Zamknięty: 2006-08-17
 
Ogłoszony: 2006-04-06 Przetarg nieograniczony na wyprodukowanie oraz emisję programu telewizyjnego
Zamknięty: 2006-04-21
 
Ogłoszony: 2006-03-15 Przetarg na usługi cateringowe
Zamknięty: 2006-03-30
 
Ogłoszony: 2006-03-07 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
Zamknięty: 2006-03-23
 
Ogłoszony: 2006-02-20 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2006-03-08
 
Ogłoszony: 2006-01-31 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych i piśmienniczych
Zamknięty: 2006-02-16
 
Ogłoszony: 2006-01-27 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
Zamknięty: 2006-02-13
 
Ogłoszony: 2006-01-27 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2006-02-13
 
Ogłoszony: 2006-01-25 Przetarg nieograniczony na wyprodukowanie programu telewizyjnego
Zamknięty: 2006-02-10
 
Ogłoszony: 2006-01-23 Przetarg nieograniczony na wyprodukowanie czterech programów telewizyjnych
Zamknięty: 2006-02-08
 
Ogłoszony: 2006-01-19 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów papierniczych
Zamknięty: 2006-02-06
 
Ogłoszony: 2006-01-16 Ogłoszenie o zamówieniu usług: Organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowujących do zawodu - finansowanych przez Europejski
Zamknięty: 2006-02-27
 
Ogłoszony: 2006-01-06 Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania kadrowo płacowego
Zamknięty: 2006-01-23
 
Ogłoszony: 2006-01-05 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego
Zamknięty: 2006-01-23
 
Ogłoszony: 2005-12-21 Przetarg nieograniczony na usługę gastronomiczną
Zamknięty: 2006-01-06
 
Ogłoszony: 2005-12-21 Przetarg nieograniczony na zakup materiałów biurowych
Zamknięty: 2006-01-06
 
Ogłoszony: 2005-12-12 Przetarg nieograniczony na wykonanie mebli biurowych
Zamknięty: 2005-12-27
 
Ogłoszony: 2005-12-08 Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży firmowej
Zamknięty: 2005-12-27
 
Ogłoszony: 2005-11-30 Przetarg nieograniczony na dostawę rzutników
Zamknięty: 2005-12-16
 
Ogłoszony: 2005-11-30 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2005-12-15
 
Ogłoszony: 2005-11-30 Przetarg nieograniczony na dostawę rzutnika pisma
Zamknięty: 2005-12-16
 
Ogłoszony: 2005-11-09 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Zamknięty: 2005-11-25
 
Ogłoszony: 2005-11-09 przetarg nieograniczony na modernizację stolarki okiennej i drzwiowej
Zamknięty: 2005-11-25
 
Ogłoszony: 2005-10-20 Przetarg nieograniczony na dostawę trzech nowych samochodów osobowych średniej klasy o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro
Zamknięty: 2005-11-04
 
Ogłoszony: 2005-09-09 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, drukarki i projektora
Zamknięty: 2005-09-23
 
Ogłoszony: 2005-09-09 Przetarg nieograniczony na zakup materiałów konferencyjnych
Zamknięty: 2005-09-23