Szkolenia

Oferta szkoleniowa

Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Ukończenie kursu upoważnia do zakupu wszystkich środków wszystkich klas toksyczności dla użytkowników profesjonalnych oraz do wykonania zabiegów środkami ochrony roślin na plantacjach towarowych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 z późniejszymi zmianami.

 Czytaj więcej »

Kurs z zakresu rolnictwa ekologicznego

Uczestnicy kursu uzyskują aktualną wiedzę z zakresu rolnictwa ekologicznego (płodozmian, stosowanie nawozów, biologiczna ochrona roślin, utrzymanie zwierząt w gospodarstwie ekologicznym), a także informacje na temat możliwości skorzystania z dopłat (programy rolnośrodowiskowe).

 Czytaj więcej »

Kurs agroturystyczny

Kurs przygotowuje do prowadzenia działalności agroturystycznej i umożliwia pozyskanie unijnych środków pomocowych.

 Czytaj więcej »

Kurs operatorów kombajnów

Kursy te obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminem państwowym. Dają uprawnienia do obsługi kombajnów zbożowych oraz poruszania się nimi po drogach publicznych.

 Czytaj więcej »

Kurs dla grup producenckich

Kurs przybliża zagadnienia związane z zasadami zakładania i funkcjonowania grupy producenckiej oraz wskazuje możliwości skorzystania z pomocy ze środków unijnych dla grup producenckich wstępnie uznanych i uznanych organizacji producentów rolnych

 Czytaj więcej »

Kurs z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia gospodarki rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska (dobra kultura rolna, racjonalna gospodarka nawozami, bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, zachowanie cennych siedlisk i gatunków występujących na obszarach rolnych).

 Czytaj więcej »

Kurs z zakresu Integrowanej Produkcji

Uczestnik kursu otrzyma ugruntowaną wiedzę z zakresu integrowanej produkcji rolniczej, która obecnie stanowi podstawowy model gospodarowania, głównie w sadownictwie i warzywnictwie.

 Czytaj więcej »