Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystyczne

Konkurs Estetycznie zagospodarowana wieś 2007

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w roku 2007 już po raz kolejny zorganizował konkurs "Estetycznie zagospodarowana wieś - promocją gminy, województwa, regionu"

 Czytaj więcej »

Konkurs Zielone Lato 2007

Celem konkursu była promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości. Tegoroczny konkurs odbywał się po raz czternasty.

 Czytaj więcej »

Przepisy prawne a turystyka wiejska

Obiekty - budynki mieszkalne i usługowe, w których świadczone są usługi hotelarskie (w tym usługi z zakresu turystyki wiejskiej) powinny spełniać wymagania wynikające z ustawy „Prawo budowlane”.

 Czytaj więcej »

Uwarunkowania działalności agroturystycznej

Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej ściśle związaną z rolnictwem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym. Działalność agroturystyczną można zorganizować w różny sposób, zawsze jednak obejmuje ona zakwaterowanie, a często również inne usługi turystyczne.

 Czytaj więcej »

Agroturystyka w Niemczech

Specyfika działalności agroturystycznej polega na jej nietypowym, oryginalnym charakterze. Trudno jest bowiem spotkać dwa identyczne gospodarstwa oferujące takie same usługi. Różne są też oczekiwania przyjeżdżających na wieś turystów, jedni preferują kontakt z przyrodą, inni poznanie tradycji i kultury ludowej, jeszcze inni możliwość uprawiania sportów np. jazdy konnej. Dlatego trudno jest stworzyć uniwersalny nie tylko międzynarodowy, ale i krajowy czy nawet regionalny model agroturystyki.

 Czytaj więcej »

Agroturystyka w Austrii

Austria jest krajem o szczególnie dynamicznie rozwijającej się turystyce specjalnej, w tym wiejskiej. Wiele wspólnych cech z warunkami w Polsce, zwłaszcza w zakresie struktury agrarnej powoduje, że doświadczenia tego kraju są dla Polski cenne.

 Czytaj więcej »

Gmina Sękowa zaprasza

„Gmina Sękowa, gościnna i atrakcyjna dla turystów, ekologiczna, zasobna w czyste rzeki, wody mineralne, dziewiczą przyrodę i zabytki” - misja Gminy sformułowana w Strategii Rozwoju.

 Czytaj więcej »

Gmina Łabowa - raj dla turysty

Gmina Łabowa uważana za jeden z piękniejszych zakątków kraju, idealnego miejsca wypoczynku podczas całego roku. Usytuowana jest w Beskidzie Sądeckim i Niskim w połowie drogi pomiędzy Nowym Sączem a Krynicą. Gdyby spojrzeć na teren gminy z lotu ptaka, w oczy rzuci się dolina rzeki Kamienicy Nawojowskiej, która przecina 120 kilometrów kwadratowych zajmowanych przez 13 wsi a mianowicie: Barnowiec , Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste, Uhryń. Historia Łabowej która jest siedzibą władz gminy sięga XV wieku.

 Czytaj więcej »

Przez Powiśle Dąbrowskie na koniu

Turystyka i agroturystyka na powiślu Dąbrowskim nabiera z roku na rok większego znaczenia. Dodatkowe atrakcje takie jak  przejażdżki rowerowe, rekreacja  konna, zdrowa ekologiczna żywność, lasy, grzyby i fantastyczna atmosfera w gospodarstwach agroturystycznych pozwalają sądzić że niedoceniane dotychczas Powiśle, może odgrywać ważną rolę na trasach turystycznych w Polsce.

 Czytaj więcej »

Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie rolnym

Agroturystyka jest formą wypoczynku na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, opartą na bazie noclegowej, najczęściej również żywieniowej, oraz formą aktywności rekreacyjnej związaną z gospodarstwem rolnym i jego otoczeniem – przyrodniczym, produkcyjnym oraz usługowym. Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na terenach wiejskich, w otoczeniu nieskażonych zasobów przyrodniczo – krajoznawczych i kulturowych, życzliwych ludzi, roślin i zwierząt, w ciszy i spokoju, przy równoczesnej możliwości aktywnej rekreacji – jest charakterystyczny od lat siedemdziesiątych w Europie,w tym również w Polsce.

 Czytaj więcej »

Wyjazd rolników z Radgoszczy do gospodarstw agroturystycznych w powiecie bocheńskim

Grupa rolników zainteresowanych podjęciem działalności agroturystycznej z gminy Radgoszcz udała się obejrzeć wybrane  gospodarstwa agroturystczne na terenie Bochni: Leksandrową i Nowy Wiśnicz.

 Czytaj więcej »

Gmina Ciężkowice zaprasza

W warunkach rozdrobnionego rolnictwa województwa małopolskiego i trudności z utrzymaniem rodziny wiejskiej na przyzwoitym poziomie życia coraz większego znaczenia nabiera pozyskiwanie dodatkowych dochodów z działalności pozarolniczej na wsi, np z działalności agroturystycznej. Gminą o rozdrobnionym rolnictwie a jednocześnie mającą duże walory turystyczne jest gmina Ciężkowice.

 Czytaj więcej »

Konkurs Zielone Lato 2008

W miesiącu sierpniu 2008 r. komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MODR Marka Kwiatkowskiego dokonała oceny gospodarstw agroturystycznych zgłoszonych do wojewódzkiego konkursu agroturystycznego „Zielone Lato”. W skład komisji konkursowej powołani zostali przedstawiciele MODR, Izby Rolniczej oraz Lokalnych Stowarzyszeń Agroturystycznych.

 Czytaj więcej »

Nowe trendy w popycie turystycznym

Przedstawione trendy w turystyce wynikają z preferowanych stylów życia. Warunki społeczne decydują czy podróżować i jak podróżować.

 Czytaj więcej »

Konkurs Zielone Lato 2009

Tegoroczny konkurs odbył się  po raz szesnasty. o konkursu „Zielone lato” typowane były obiekty turystyki wiejskiej, które wyróżniają się  między innymi: dobrą bazą noclegową, funkcjonalnym i estetycznym  wyposażeniem pokoi, ekologicznym  oddziaływaniem na środowisko.

 Czytaj więcej »

Konkurs Estetycznie zagospodarowana zagroda 2009

5 września bieżącego roku podczas Międzynarodowej  Wystawy Rolniczej „Agropromocja” rozstrzygnięty został konkurs  „Estetycznie zagospodarowana zagroda —  promocją gminy, województwa, regionu”. Został on zorganizowany przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w celu popularyzacji estetycznego urządzania gospodarstw.  Czytaj więcej »

Wypoczynek z naturą na gorlickiej ziemi

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Gorlicach, przy współudziale Starosty Powiatu Gorlickiego, jak co roku zorganizował konkurs „Wypoczynek z naturą na gorlickiej ziemi.”

 Czytaj więcej »

Przyjedź do Małopolskich Międzyzdroji

Miasto i Gmina Muszyna urokliwie położona wśród szczytów i potoków górskich, zajmuje ziemie leżące na południu województwa  małopolskiego, na pograniczu polsko-słowackim w dolinie rzeki Poprad i dwóch jej dopływów Szczawnik i Muszynka, na wys. od 450 do 550 m npm., najwyższą górą jest Jaworzyna (1114 m). W skład Gminy wchodzą trzy uzdrowiska: Muszyna, Złockie, Żegiestów.

 Czytaj więcej »

Konkurs Estetycznie zagospodarowana zagroda - promocją gminy województwa regionu w roku 2014 rozstrzygnięty

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach już po raz kolejny zorganizował wojewódzki konkurs pn. „Estetycznie zagospodarowana zagroda – promocją gminy, województwa regionu” Integracja i aktywizacja mieszkańców wsi do tworzenia atrakcyjnych warunków pracy i wypoczynku, poprawa estetyki zagród położonych na obszarach wiejskich, sprzyja jednocześnie kreowaniu lepszego wizerunku wsi i promocji województwa, jest też ważnym czynnikiem ekonomicznym warunkującym rozwój infrastruktury wsi oraz ekologicznych wzorców gospodarstw rolnych.  Czytaj więcej »

Konkurs Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski w 2014 roku rozstrzygnięty

Agroturystyka to dziś dodatkowe a niejednokrotnie główne  źródło dochodów dla małopolskich rodzin rolniczych. Bogata historia regionu Małopolski, wiele atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych sprzyjają zainteresowaniu wyborem miejsca wypoczynku turystów krajowych i zagranicznych. W takim też klimacie funkcjonują  gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej.  Czytaj więcej »

Jak zaprojektować estetyczny i funkcjonalny ogród w gospodarstwie agroturystycznym

Dbałość o estetykę ogrodu jest bardzo istotna, gdyż ogród jest wizytówką gospodarza. Projektując ogród należy pamiętać nie tylko o realizacji własnych upodobań, ale również o jego funkcjonalności. Powinien być zbliżony do środowiska naturalnego, tworzyć harmonijne powiązanie z otaczającym go krajobrazem. Urządzając ogród ważne jest aby w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące warunki (rzeźbę terenu, glebę, występujące skały, wodę, oraz roślinność).

 Czytaj więcej »

Turystyka emocji - wioski tematyczne

Wioski tematyczne istniały na terenie Polski już w X wieku jako wsie służebne. Wsie te specjalizowały się w hodowlach, uprawach i rzemiośle. Do dzisiaj ich nazwy związane są z tradycją jej mieszkańców; Piekary – piekarze, Świniary - hodowla świń, Koniaków – hodowla koni, czy Zduny - budowa pieców.

 Czytaj więcej »

Inwestycje w gospodarstwach agroturystycznych

Dostępność funduszy na bazie wsparcia unijnego i krajowego oraz coraz szersza oferta sektora bankowego stwarza duże możliwości rozwoju obszarów wiejskich. Możliwość pozyskiwania kapitału w połączeniu z rosnącym zainteresowaniem dla różnych możliwości spędzania wolnego czasu i korzystania z zasobów przyrodniczych i kulturowych wsi polskiej, stwarza szansę rozwoju usług agroturystycznych.

 Czytaj więcej »

Wsi spokojna, wsi wesoła… (wybrane gospodarstwa zagranicą)

Okazjonalne czy wypoczynkowe wyjazdy mieszkańców miast do gospodarstw rolnych nie są nowym zwyczajem. Do niedawna powszechne były odwiedziny rodzin u dziadków posiadających własne gospodarstwo bądź pobyt na wsi w wynajętych pokojach. Głównym celem takich wyjazdów był wypoczynek - oderwanie od miejskiego szumu, zmiana klimatu czy dostęp do zdrowej żywności i czystej wody.

 Czytaj więcej »