Technologia

Sadownictwo

Jak prowadzić i ciąć jabłonie?

Obecnie przy gęstym sadzeniu drzew w liczbie od 1000-4000 sztuk na hektarze drzewa rosną blisko siebie i nie ma miejsca na duże rozmiary koron. Gęste sadzenie wymaga ograniczenia wzrostu przez stosowanie słabych podkładek.

 Czytaj więcej »

Szkodniki drzew pestkowych w II połowie lata

W lecie szkodniki w sadach zwykle występują mniej licznie niż w okresie wiosennym. Niemniej jednak zaniechanie lustracji plantacji i oceny zagrożeń może narazić producentów śliwek, czereśni czy wiśni na poważne straty ekonomiczne. W tym czasie zagrożenie stwarza kilka ważnych szkodników. Zwalczanie ich należy przeprowadzić zależnie od potrzeb, uwzględniając warunki pogodowe. Do gatunków powodujących największe straty nadal należą przędziorki. W drugiej połowie lipca i w sierpniu często panuje upalna pogoda (wysoka temperatura i mała wilgotność powietrza), która stwarza idealne warunki do gwałtownego wzrostu liczebności przędziorka chmielowa i owocowca.

 Czytaj więcej »

Rozpoznawanie występowania szkodników w sadzie

Za uszkodzenia pąków kwiatowych i kwiatów, pędów, szyjki korzeniowej są szkodniki.

 Czytaj więcej »

Mocznik przeciwko parchowi jabłoni

Parch jabłoni to choroba, która powoduje duże straty w produkcji jabłek. Nasilenie występowania choroby jest ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych oraz od wielkości źródła infekcji, a więc od liczby zarodników workowych uwalniających się w poszczególnych sadach lub w ich sąsiedztwie. 

 Czytaj więcej »

XXIX Międzynarodowe Seminarium Sadownicze - podsumowanie

W dniach 6-7 marca 2009 w Domu Kultury w Limanowej odbyło się XXIX Międzynarodowe Seminarium Sadownicze. Seminarium zostało zorganizowane przez Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Spółdzielnię Ogrodniczą „ziemia Sądecka”, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

 Czytaj więcej »

Co nieco o cięciu jabłoni

Wiadomo, że drzewa pozostawione same sobie rosną i  kształtują się po swojemu, a w konsekwencji rodzą małe i źle wykształcone owoce. Dlatego aby umożliwić pozyskiwanie odpowiednich plonów a także umożliwić prace agrotechniczne w sadach, zaleca się prowadzenie cięcia. Powodów do tego typu zabiegów jest więcej a zabiegi stosowne od momentu posadzenia przyczyniają się do otrzymania uformowanych koron  i dobrze wybarwionych ładnych owoców.

 Czytaj więcej »

Sady tradycyjne – może uda się je uratować!

Dawne sady – piękne, wysokie i rozłożyste drzewa. Jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie. Od kilku wieków tradycyjnie otaczały siedziby ludzi. Dwory szlacheckie i chaty wiejskie. Dawały owoce, żywiły pszczoły, ozdabiały krajobraz. Teraz tego piękna jest już coraz mniej. Sady tradycyjnie otaczające wiejskie gospodarstwa idą pod piłę. Powodów jest kilka, ale podstawowym powodem jest wiek drzew i zmiana gustów mieszkańców wsi.

 Czytaj więcej »

Jakie drzewka sadzić?

Ważnym czynnikiem wpływającym na produkcję sadowniczą jest jakość materiału szkółkarskiego użytego do sadzenia. Zakładając sady intensywne należy stosować materiał szkółkarski najwyższej jakości, bo tylko taki materiał gwarantuje uzyskanie w możliwie krótkim czasie od posadzenia drzew wysokich, dobrej jakości plonów. Zakupione drzewka i krzewy owocowe powinny być zaopatrzone w dokumentację pochodzenia oraz paszport potwierdzający status zdrowotności roślin, nazwę odmiany, a w przypadku roślin szczepionych/okulizowanych – także nazwę podkładki i ewentualnie wstawki.

 Czytaj więcej »

Orzechy i im podobne

Orzechy włoskie jak i laskowe są nieodzownym przysmakiem podczas Świąt Bożego Narodzenia, ale warto je jadać przez cały rok. Pełne są składników odżywczych, które pomagają zachować w dobrej kondycji ciało oraz umysł.

 Czytaj więcej »

Wielkość owoców ma znaczenie!

Spośród czynników wpływających na wielkość owoców bardzo istotne jest właściwe odżywienie młodych, szybko rosnących zawiązków.

 Czytaj więcej »

Tak powstają pyszne, tłoczone soki

Tłocznia Owoców Pawłowski, pana Antoniego, Marcina i Ilony Pawłowskich, to mała, rodzinna tłocznia owoców i warzyw działająca w Żbikowicach w gminie Łososina Dolna. Zajmuje się produkcją (oczywiście w małym zakresie) 100% soków owocowo-warzywnych. Soki powstają ze świeżych owoców i warzyw.

 Czytaj więcej »

Przygotowanie sadu do zimy

Czas pomiędzy zbiorem owoców a nastaniem mrozów nie jest dla drzew w sadzie okresem odpoczynku - oprócz tworzenia się nowych pąków kwiatowych (do samego kwitnienia będzie zachodził proces różnicowania) wykorzystywany jest na przygotowanie do spoczynku zimowego.

 Czytaj więcej »

Ogławianie drzew to nie zabieg pielęgnacyjny

Ogławianie drzew to działanie z premedytacją obliczone na  odroczone w czasie uśmiercenie drzewa. Jest wynikiem wcześniejszych błędów popełnionych przy sadzeniu drzew. Jest aktem desperacji wobec restrykcyjnego prawa, które zabrania nawet  we własnym obejściu wycinania drzew bez przyczyny oraz z koniecznością posiadania  urzędowego zezwolenia na tę czynność.

 Czytaj więcej »

U sadowników coraz gorzej

Po dwóch ciężkich latach – zamknięty rosyjski rynek zbytu i panująca susza, polscy producenci owoców znaleźli się w  trudnej sytuacji.  Nie ma jeszcze dokładnych danych ile zebraliśmy w tym roku owoców, ale płynące sygnały od producentów z różnych części kraju świadczą o dużych stratach wywołanych brakiem opadów i wysokimi temperaturami.

 Czytaj więcej »